Internationella Urfolksdagen 2017

Idag den 9 augusti kan vi högtidlighålla den internationella urfolksdagen och urfolkens gemenskap på tvärs av nationalstaternas konstlade gränser. Aldrig förr har världens urfolk uppnått bättre och mer vitt spridda framgångar i det juridiska system som är uppbyggda i olika nationalstater. Och aldrig förr har urfolken i modern tid blivit mer exkluderade av de stora nationalstaternas politiska system.

Är man inte en del av lösningen är man en del av problemet uttalade Malcolm X på sin tid, och det kan även appliceras på urfolken vs respektive nationalstat globalt sett, och även generellt sett i konungariket Sverige och republiken Finland.

Både Sverige och Finland grundades på gränslösa territorier som sedan urminnes tider beboddes och brukades av den samiska nationen, Stora arealer ligger idag skövlade & ödelagda och de bägge nationalstaterna förenas i sin ovilja på implementerande av folkrättsliga åtaganden & skyldigheter gentemot urfolket samerna.

Idag kan urfolken globalt istället förenas med en känsla av gemenskap, spiritualitet och i förhoppningen av att trots nationalstaternas motstånd genom en rigid lagstiftning. Så kan detta motstånd på sikt övervinnas tack vare världssamfundet och en oundviklig utveckling av domstolarnas bedömning av urfolken och urfolkens rätt att fortleva på egna marker efter egen vilja.

Vi möts på barrikadernas! Detta kan Du göra genom att hävda Din kultur ute på traditionella marker och vatten, att försöka sjunga eller joika en sång på samiska, eller att manifestera urfolkens rätt vid Sametingets högtidliga invigning senare i augusti.

Det finns inte tillräckligt med mörker i världen, för att det ska kunna släcka ut skenet från ett enda ljus. Idag brinner ljuset för världens urfolk !

Stefan Mikaelsson,  Sámedikke åvddåulmusj- 

Sametingets ordförande.