RSÄs Landsmöte i Stuehkie den 21 maj 2016

Buoris buoris, Sámien Ätname ájrrasa, oabbat ja vieljat, guosse ja gieres gulldaliddje!                              Muv nammal Stefan Mikaelsson ja lev Sámedigge åvddåulmusj. Udni i tjapa bievev.

Jag heter Stefan Mikaelsson och är Sametingets ordförande och min närvaro här innebär samtidigt en hälsning från de folkvalda i sametingets plenum. Jag tackar för inbjudan till årets Landsmöte.

Det är en mänsklig rättighet att vara same. Och precis för alla andra är mänskliga rättigheter för en same, inte ett hot mot mänskliga rättigheter för andra människor. Trots att Mänskliga Rättigheter är så initiala sett ur det Internationella samfundets aspekter, dvs så grundläggande eller viktiga. Så har Europa och Sverige valt att blockera en ratifikation av ILO-169 eller en implementering av UNdripen dvs urfolksdeklarationen. Och nu senast, inte avser att leverera Nordisk samekonvention trots uttalade och bindande löften.

Lappfogdeväldet fasades ut i slutet av 1960-talet och ersattes av ett svenskt tjänstemannavälde genom Rennäringslagen år 1971. Idag kan man få höra svenska chefstjänstemän på Bergsstaten, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Regeringskansliet och Skogsstyrelsen, ”vi ska ta hänsyn till samernas bästa”. Och med det så uttalar man underförstått att vi samer inte vet vårt eget bästa och inte kan tala för oss. Lappfogdens tunga har talat, och det mer än 40 år efter att den borde ha tystnat.

I det viktiga arbetet att bilda opinion mot statens negativa attityd & rigida lagstiftning gentemot oss samer, har Riksorganisationen Same Ätnam tidigare satt sin starka prägel. Betydelsen av att fortsätta detta viktiga men slitsamma arbete med en minimal budget är lika viktig idag som i gången tid. Därför är behovet av Riksorganisation Same Ätnam stort och gör att dagens Landsmöte är ett av de mer betydelsefulla. Här tas de beslut som avgör inriktningen för framtiden. Idag är första dagen på resten av våra liv och jag önskar deltagarna lycka till på färden.

”Orättvisa någonstans är ett hot mot rättvisa överallt”.  M L King.

Avslutningsvis tillönskas goda Landsmötesförhandlingar – Sami eadnam Samijde.