Därför väljer jag att stanna kvar i Vuovdega …

… mandatperioden ut. Som folkvald är det en ära och förmån att dels bli invald som parlamentariker och dels få så många personröster  att dessa räcker till för att bli invald på dessa personliga kryss. Att i det läget av partiets årsmöte bli förnekad den demokratiska rätten att agera utifrån valresultatet är kränkande. Det fanns således ingen återvändo då Vuovdegas årsmöte valde att ta av ledamöterna rösträtten i plenum. Eftersom detta beslut också påverkade presidiets möjlighet att själva utan yttre påverkan kunna styra och planera över vårt inre arbete så bedrev partiets årsmöte sålunda en ren och skär partipolitik gentemot ämbetet som förordnad ordförande för Sametingets plenum.

Detta är oacceptabelt, men jag valde att stanna kvar på min position mandatperioden ut. Dels hade ett antal sametingsledamöter och partier i plenum enhälligt gett sitt förtroende vid valet som sametingets ordförande den 26 augusti 2009 och dels hade enskilda väljare i sametingsvalet 2009 uttalat sin åsikt. Min bedömning är att dessa var betjänta av att jag trots partiets årsmötesbeslut skulle fortsätta att verka för ett presidium fritt från partipolitiska strömningar och med demokratiskt tankesätt. Så har också skett, presidiet har varit enigt under samtliga våra formella och informella möten, utom vid ett enda tillfälle då en reservation infördes i protokollet.

Jag ber att få tacka Margret Fjellström, Mona Persson och Lars-Wilhelm Svonni för gott samarbete under mandatperioden. Själv avser jag att under nästa mandatperiod delta i Sametingets plenum för Sametingspartiet Nya Min Geaidnu. Det är ett parti som klart uttalat respekt för demokratiska principer i Sametingets plenum och rätten för de enskilda ledamöterna att nyttja sin rösträtt efter bästa förmåga. Det politiska ledarskapet som visades vid valet av den första styrelsen och viljan att gå till beslut är en betydelsefull del av det ansvar som ledande samiska politiker måste våga ta.

Jag avser att fortsätta verka respektfullt & förtroendeingivande dels för sametingsledamöterna och för de samiska väljarna även i fortsättningen och dels i enlighet med Sametingslagen och Sametingsordningen.

Stefan Mikaelsson.

Comments are closed.