Öppet brev till Riksdagens ledamöter:

Den 8 april 2015 så röstade Riksdagen om att anta en motion som yrkade på ratificeringen av ILO169 genom betänkandet 2014/15 KU16. Av de röstande valde följande att rösta Ja till avslag: S (102) M (80) SD (41) MP (22) C (19) FP (14) & KD (14).

Endast i Vänsterpartiet fanns det 20 feminister & MR-aktivister som röstade Nej (till utskottets förslag att avslå motionen) och detta även för att stödja urfolkskvinnor i allmänhet och samiska kvinnor i synnerhet och med uttalat nej till patriarkatets lagar.

Ingen ledamot avstod och 37 st var frånvarande.

Riksdagens beslut borde göra det omöjligt ens för den mest anpassningsbara & godtrogne medborgaren att kunna sätta någon tilltro till ett parlamentariskt system vars huvuddelen av de politiska partierna gemensamt nu under 100 års tid motarbetat en levande urfolkskultur och den samisk nationens självbestämmande i enlighet med lappkodicillen & internationell rätt.

Det kan bedömas så dels initialt på grund av bland annat 1) 1919 års regeringsbeslut om 2.a renskötselkonventionen som bl.a innebar omfattande dislokation av samer över hela sápmi på svensk sida, 2) 1921 år beslut om etablerande av Statens rasbiologiska institut, 3) etablerandet av 1928 renbeteslagstiftning.

Smärtsamma förhållanden skapades och som för alltid kommer att påverka oss samer och som inte hade ägt rum utan Riksdagens agerande & beslutsfattande.

Och dels nu senast på grund av beslutet den 8 april 2015.

Gränsdragningar i Sápmi har således bara bekräftat motstående intressen, skillnader och olikheter. Nationalismen, elitismen och fanatismen är således även idag ett levande verktyg för att kunna slå sönder urfolkskulturer och ytterst för en bestående assimilering även i dagens moderna samhällen.

Mänskliga rättighets-instrument som världssamfundet fastställt och som stärker utsatta urfolkskulturer är inte ett hot gentemot andra Mänskliga Rättigheter för vare sig Svear & Göter. Men det verkar som om en levande och bärkraftig samisk kultur än idag utgör ett reellt hot gentemot den svenska staten.

I Sametingets yttrande (DNR 89/99) till ”Samerna, ett ursprungsfolk i Sverige, betänkandet av Utredningen om ILOs konvention no 169” beslutade ett enhälligt Sameting den 26-29 oktober 1999 vid plenum i Sadteskenjuana bland annat att

”Sametinget anser vidare att ratifikation av konventionen skapar möjligheter till ett grundläggande skydd och därmed trygghet för Samerna samt möjligheter till en samisk framtid i Sverige”

Urfolken är inte en del av problemet, urfolken är en del av lösningen

I de 20 riksdagsledamöternas progressiva ställningstagande den 8 april 2015 valde Ni att rösta för det att vi samer ytterst som urfolksindivider fortsättningsvis skulle kunna få vara en del av naturen, kulturen och mänskligheten.

Ert agerande som ansvariga politiker i ett dominerande nationellt parlament gör att vi urfolksindivider med stolthet och med rätten att ifrågasätta en diskriminerande lagstiftning kan fortsätta bruka mors och fars kultur samt göra det möjligt att överföra den till kommande generationer, till våra barn och barnbarn.

I Sápmi är det vi som är folket!

Varrudagáj,  Stefan Mikaelsson   Ledamot i Sametinget 1993-

Sápmi

Stefan.mikaelsson@sametinget.se                                                           070-2519497

 

NAMNLISTA:

Ulla Andersson Gävleborgs Län 48

Wivi-Anne Johansson Västra Götalands Läns Västra 98

Jonas Sjöstedt Västerbottens Län 109

Emma Wallrup Uppsala Län 116

Daniel Sestrajcic Malmö Kommun 123

Rossana Dinamarca Västra Götalands Läns Norra 130

Torbjörn Björlund Östergötlands län 149

Håkan Svenneling Värmlands Län 163

Daniel Riazat Dalarnas Län 165

Amineh Kakabaveh Stockholms Kommun 170

Ali Esbati Stockholms Län 210

Hans Linde Göteborgs Kommun 228

Mia Sydow Mölleby Örebro Län 235

Christina Höj Larsen Västernorrlands Län 239

Karin Rågsjö Stockholms kommun 279

Lotta Johnsson Fornarve Södermanlands län 279

Maj Karlsson Göteborgs Kommun 301

Birger Lahti Norrbottens Län 313

Nooshi Dadgostar Stockholms Län 318

Stig Henriksson Västmanlands Län 345

KÄLLA: https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/omrostning/votering-betankande-201415ku16_H219KU16p2