Ubmeje – Kulturhuvudstadsåret 2014.

UmeåDen kulturella tilldragelsen som omnämns som Umeå Kulturhuvudstadsåret 2014 ska invigas den 1 februari i Ubmeje – Umeå. Exakt på vilket sätt som evenemanget har tilldelats Umeå är inte helt klart för undertecknad. De kontakter som varit mellan Umeå kommun och Sametinget har varit minst sagt sporadiska. Det borde ju också vara så att den som vill ha med den samiska kulturen borde vara lika ivrig att ha med dem som bär kulturen, dvs det samiska folket.

Och det är Sametinget som representerar det samiska folket. Att Sametinget inte själva agerat för att på ett bättre och mer konstruktivt sätt involvera det samiska folket i planeringen står ju helt klart. Utifrån de få beslut som Sametinget har tagit kan man bara dra en enda slutsats. Att man nöjde sig med att den samiska kulturen synliggjordes. Vissa beslut i Sametingets styrelse kan ha tagits, men då styrelsen blev utbytt ganska frekvent ska man nog inte bli förvånad av att det politiska arbetet inom styrelsen med uppföljning och nätverksbyggande blev ganska begränsat.

Samisk flaggaOch att glömma bort att ta med det samiska folket utan enbart fokusera på den samiska kulturen är ju inte alls ovanligt. Men i perspektivet av ett kulturhuvudstadsår inom Europeiska Unionen borde de inblandade också uppskatta existensen av ett urfolk som bebott landet långt före nationalstatens bildande. Och idag har ett eget parlament med parlamentariker och som är omnämnda som folk i Regeringsformen (grundlagen). Lite grann verkar det som om Kulturhuvudstadsåret har använt Jokkmokks vintermarknad som förebild. Fast Sametingets plenum har nog inte tagit beslut om vintermarknaden medan man beslutat att ställa sig bakom Umeå som kulturhuvudstad för 2014.

Det återstår att se hur det faktiska programmet med öppnandet är planerat. Den officiella informationen till Sametingets ledamöter har varit sparsam. Det begränsade inflytandet som Sametinget har haft kan komma att synas på ett tydligt sätt. Och det är knappast troligt att vi får en andra chans att förändra eller förbättra det som inte gått så bra. Något nytt kulturhuvudstadsår kommer knappast till norra Sverige under överskådlig framtid.

Man kan bara således tillönska deltagarna vid Kulturhuvudstadsåret en häftig invigning den 1 februari 2014 i Ubmeje.

/Stefan Mikaelsson.