Rösta i Sametingsvalet – det är vi som är folket!

Sametingets presidium har gemensamt sänt in en insändare till 10 olika dagstidningar i norra Sverige. Presidiet består av Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson, vice ordförande Margret Fjellström, Mona Persson och Lars Wilhelm Svonni.

”För att Sametinget ska kunna det samiska folkets talan föra och rätt bevaka så måste den enskilde väljaren ta ställning. Vi enkla samer måste värdera om våra förfäders arv är något att föra vidare, eller om vi själva, var och en på sitt håll, hellre väljer att smälta in bland de övriga folken i Europa?”

Läs hela insändaren på nedanstående länk:

http://op.se/opinion/debatt/1.5879969-rosta-i-sametingsvalet-det-ar-vi-som-ar-folket

Apellen ligger nu också utlagd på Sametingets webbplats:

http://www.samediggi.se/57570