Barn, ungdomar, vuxna – hälsa och ohälsa = Ekonomi

FötterGrund- och helhetsperspektiv…
Forskningsrapporter, studier och undersökningar visar tydligt att om man angriper ett ”problem” innan det blir ett problem kan man bromsa och stoppa ”problemprocessen”. Den slutsaten behöver man inte vara forskare för att komma fram till.
Så varför mår barn, ungdomar, vuxna dåligt… och varför agerar vi, vuxna, så långsamt…

Jag tror att man ska prata många ”språk” för att alla ska förstå hur viktigt hälsa och ohälsa är. Det ”språk” jag pratar om är: Förebygga! Åtgärda! och Ekonomi!
Förbygga: Om vi skapa förutsättningar för en trygg och säker uppväxt, förebygger vi också att barn far illa. Vi ökar förutsättningarna för att barnen ska må bra och lära sig att tackla framtida motgångar och förluster.
Åtgärder: Genom att åtgärda problem, orsak och symtom, kan vi stoppa en process där barn, ungdomar och vuxna far illa. Vi kan till och med rädda liv. Vi kan inte ha skygglappar på och blunda för att många idag lever livet i en kraftig uppförsbacke.
Ekonomi: Ett språk som många förstår, men som man tyvärr inte alltid prioriterar.
Enkel matte. Genom att förbygga och åtgärda sparar man stora framtida utgifter.
Framtida kostnader kan vara allt ifrån fysisk, psykisk ohälsa till omhändetagande och kriminalitet.

Vi kan inte längre blunda för det vi vet och ser. Vi har alla ett ansvar och måste agera. Redskap finns, nu gäller det att använda dem.

Steg 1 – Inse att vi kan göra förändring bara vi slutar blunda.
Steg 2 – Avsätta tid och medel för ”hitta” effektivaste vägen till handling.
Steg 3 – Involvera och samarbeta med befintliga föreningar, organisationer, myndigheter och andra personer som har ett engagemang.
Steg 4 – Lyssna, prata och KÖR!!!

För mig som same, medmänniska och politiker är detta en viktig fråga. Kan vi tillsammans börja verka från ”rotnivå”, det vill säga med barnen, så kan vi ge barnen en tryggare och säkrare uppväxt. Ett vinnande koncept!

FN:s konvention om barns rättigheter, allmänt kallad Barnkonventionen, är något som nästan alla hört talas om, men som få har läst. Den finns nu även att läsa på nord-, lule- och sydsamiska.
De fyra huvudprinciperna redovisar vuxnas skyldigheter.

• Artikel 2. Alla barn och ungas lika värde, rättigheter. Ingen får diskrimineras.
• Artikel 3. Barnets bästa ska ses från ett barnperspektiv före ett vuxenperspektiv.
• Artikel 6. Alla barn och ungas rätt, att leva och utvecklas från Barnets behov.
• Artikel 12. Vuxna ska lyssna, ta hänsyn till barnets åsikter i alla frågor som rör dem.

Barn-LyssnaLyssna, och lyssna från ”rätt” perspektiv. För att förstå ett barn måste jag lyssna ur ett barnperspektiv och inte ur ett vuxenperspektiv. Om och när vi ska återge vad ett barn sagt är det också viktigt att vi gör detta ur ett barnperspektiv. Hur ska vi annars kunna förmedla vad barnet egentligen har sagt…
Vi har två öron och en mun. För ett barn är det budskapet hur tydligt som helst – Lyssna dubbelt så mycket som du pratar. För oss vuxna är det inte lika tydligt. Många av oss vänder på det och pratar mer än vi lyssnar…

Artikel 30 i barnkonventionen, rör barn i minoritetsgrupper och ursprungsbefolkningar. Ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion. En för oss samer viktig artikel att känna till.

Men det räcker inte med att vi vet vad som finns… Vi ska använda de redskapen som finns. Vi måste aktivt arbeta för att tillämpa och förändra lagar, förordningar, konventioner… så att resultatet blir förebyggande, åtgärdande och ekonomiskt för framtiden.
Vi måste aktivt arbeta för att ändra lagar från ”Ramlag” till ”Tvingande lagar”. Med en tvingande lag kan man i princip inte förhandla bort lagen genom att till exempel ingå avtal mellan parterna. Lagen måste följas.
BarnfötterDessa lagar är dessutom tydligt skrivna och är svåra att tolka på olika sätt. En ramlag är mer grundläggande värderingar, helhetsprinciper och riktlinjer. Vilket ger en flexibilitet och lagen kan tolkas olika utifrån omständigheterna.

Det viktigaste vi har är våra barn och de är också de som är vår framtid.