Samernas nationaldagsfirande

Våren 2003 bildades föreningen Samer i Syd som i år firar 10 års jubileum. Det kommer att firas under hela året och startskottet gick den 6 februari, Samernas nationaldag.

Föreningens syftet är bland annat….
… att verka för att befrämja och sprida kunskap om samiska intressen
… att verka för solidaritet, jämlikhet och samarbete människor emellan
… att det samiska samhället får fortleva utifrån samiska värderingar och traditioner
Idag har föreningen närmare 100 medlemmar.

Föreningen har ett nära samarbete med Helsingborgs och Malmö stads kommuner. Föreningen finns även representerade i arbetsgrupper ang. de nationella minoriteterna i dessa två kommuner.

Startskottet för firandet gick av stapeln på två platser, Dunkers kulturhus i Helsingborg och S:t Pauli församling i Malmö.

I Helsingborg inleddes firandet med tal. I kulturhusets faktarum fanns samisk litteratur och även den samiska informationslådan som Ajtte i Jokkmokk tagit fram.
Föreningen bjöd på smakprover från Sápmi och när den samiska flaggan hissades spelades den samiska nationalsången från Helsingborgs Rådhus. Trots trafik och annat stadsljud hördes nationalsången över hela centrum.
Kommunen var representerad av Mats Sander, ledamot i Helsingborgs kommunfullmäktige och ordförande i kulturnämnden.
Mediauppvaktningen var stor med ett flertal tidningar och tv på plats.
Uppskattningsvis deltog ett 60-tal personer i firandet.

Utanför Malmö stads stadshus vajade i vintervind och solsken 5 samiska flaggor.
Firandet i Malmö började med föreläsning och frågestund med Jorge Calbucura, Mittuniversitetet som forskar om urbanisering, politisk sociologi, funktionshinder i samband med etnicitet och ursprungsbefolkningssociologi och Peter Sköld, Umeå universitet, prof. i historia, samisk samhällsutveckling och kultur. Mycket intressant och givande för de ca 80 personerna som var på plats.
6 feb matEfter en kort gudstjänst med dop, bjöd föreningen Samer i Syd, på samiska läckerheter från Sápmi.
Under ”måltiden” hölls tal av bland annat Kent Andersson, kommunfullmäktiges ordförande i Malmö. Ett tal som poängterade vikten av dialog och samarbete med urfolket Samerna.

6 feb kaffePå plats fanns också Sametingets ordförande, Stefan Mikaelsson, som pratade om synen på Samer i Sverige och världen. Mitt anförande på båda platserna rörde själva firandet, Elsa Laula och att Sametinget är ett folkvalt organ i Sverige.

På plats fanns också representanter från Region Skåne/Länsstyrelsen och från de övriga nationella minoriteterna.

Även i Malmö var mediauppvaktningen stor och ett flertal tidningar och tv på plats.