Skillnad på att leva som same eller som svensk!?!

Det finns många olika uppfattningar om hur en same ska vara. Staten har en, svenskarna har en och även bland oss samer finns olika uppfattningar. Det är bara att konstatera att det är en omöjlig uppgift att leva upp till allas bilder. Dessutom är många bilder felaktiga.
– Vad är en same?
– En kortväxt äldre man, med lite sneda ögon och kolt. Mössan har en stor, röd tofs och han finns på fjället där han har sina renar.
– Vad är en svensk?
– En vit, heterosexuell man i mitten av livet och utan funktionsnedsättningar.
Hur stor är sannolikheten att bilderna stämmer?
Same – Kolten bärs oftast till högtider och inte i vardagen.
Svensk – Bilden med en heterosexuell vit man utan funktionsnedsättningar uppfylls av knappt 4 % av befolkningen. Alltså en minoritetsgrupp som inte ens klarar spärren till riksdagen.

Och JA! . . . Jag tror att det är skillnad på att leva som same eller som svensk. Det finns så många förutfattade meningar om hur en same ska vara och leva. Samhället lider tyvärr av stor kunskapsbrist vilket gör att bilden inte stämmer med verkligheten.

I dagens samhälle är olika konstellationer av familjer och förhållanden accepterat. Vi uppfostrar barnen att respektera ung som gammal, personer med olika hudfärg, nationallitet eller handikapp. Och vi vet att det finns olika sexuella läggningar och det är inget ”konstigt”. Det är vardagen och verkligheten som vi möter i dagens samhälle.

Det samiska folket – Sveriges urfolk… är ett folk som precis alla andra folk utvecklas i takt med att samhället förändras . . . Men tyvärr upplever jag att allt för många samer inte vill se utvecklingen eller verkligheten. En samisk familj består av mamma, pappa, barn och ”hemligheterna” stannar inom familjen. Psykisk ohälsa är inget som drabbar samer eller snarare –Visst drabbar det samer, men inte ”min” familj. Olika sexuella läggningar finns inte . . .
Ett exempel hittade jag på Sameradions hemsida där jag läste en artikel om att kungen hade tackat ja till att delta vid öppnandet av Sametingets nya mandatperiod. Kommentarerna var många och en löd enligt följande: Förresten Gud Nåde att INTE en nedsminkad plenumsordförande Mikaelsson tar hand om kungen. Det MÅSTE vara en representativ folkvald som gör det. RESPEKTERA DETTA Sametinget! ”
Skrämmande och så verklighetsfrånvarande att man blir mörkrädd. Jag tror nog att Hans Majestät Konungen lever i verkligheten och respekterar samerna som urfolk och som person oavsett om vi är sminkade eller inte.Vakna

För övrigt så tillhör sminket vardagen för många yrkesgrupper. De flesta kvinnor och män vi ser t.ex. på tv är sminkade med flera lager puder och maskara…

Det är dags att vakna nu och se verkligheten som den är.