Valet till Sametinget är nu avklarat…

Valresultat:
Jakt och fiske 9 mandat (+2), +3,60 %
Samelandspartiet 6 mandat (oförändrat), +0,34 %

Min Geaidnu 4 mandat (+1), +2,98 %
Landspartiet Svenska Samer 3 mandat (+1), +4,45 %

Guovssonásti 3 mandat (-1), -3,58 %
Vuovdega 3 mandat (oförändrat), -1,36 %
Samerna 2 mandat (-3), -6,60 %
Albmut 1 mandat (oförändrat), -0,17 %Tabell

Beroende på hur man väljer att räkna så finns det vinnare och förlorare.
Räknar man mandat så är Jakt och fiske den stora vinnaren. De ökade från 7 till 9 mandat och är Sametingets största parti.
Räknar man ökning i procent så är LPSS vinnaren med en ökning av 4,45 %.

Förloraren…
Jag kan bara se att det finns en förlorare… Hela det samiska folket.
Från 2005 har fler anmält sig till röstlängden. 2005 var siffran 7 180 röstande, 2013 var siffran 8 327 röstande. En ökning på 1 147 personer.
Trots att fler anmäler sig till röstlängden och jag antar att de anmäler sig för att rösta, minskar röstdeltagandet. 2005 röstade 62,87 % av väljarkåren. 2009 röstade 59,18 % och 2013 var siffran nere på 54,40 %.

Varför väljer fler och fler att inte använda sin demokratiska rätt att rösta???

Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma.
Vi röstar fram de folkvalda var 4:e år. Det är en demokratisk rättighet att rösta. Väljer man att gå och rösta har man åtminstone någon möjlighet att påverka inriktningen för hur det samiska samhället ska utvecklas. Om man väljer att inte rösta nyttjar man inte sin demokratiska rättighet och man är inte med och påverkar utvecklingen. Rätten att rösta är en förutsättning för demokrati.

FestHur gick det då för mig och Stefan…
För mig gick det inte så bra. Jag var 2 personröster ifrån att får en ordinarie ledamotplats. Nu blev det istället en plats som 3:e ersättare.
För Stefan gick det bättre. Han fick personröster och kom in som ordinarie ledamot.
Stort GRATTIS till Stefan och jag önskar honom all lycka och framgång under mandatperioden.