Del 1 // Att vara same ”utanför” …

Så här i valtider hör man ofta, alla samer har samma rättigheter, samerna är Sveriges urfolk och har rättigheter, vårt parti kämpar för alla samer… Jag har funderat på vad det betyder… ”Alla samer” betyder olika saker beroende på vem du frågar.
För mig innebär ”alla samer” de som finns med i röstlängden, alla deras släktingar och alla andra samer som finns på vår jord. Samer är ingenting som man blir, samer är någonting som man är. Samer har sin grund i ursprung men också i en känsla av stolthet och att vara speciell.
Samer är Sveriges urfolk – Ett urfolk är ett folk som levt i ett område under lång tid och var först på platsen. Ett urfolk har ett eget språk, en egen kultur och egna traditioner och seder. DET!!! är något att vara stolt över. Jag är ingen tävlingsmänniska men jag gillar ”Vi var först!”. För att inte tala om att vi har ett eget språk och en egen kultur… Tyvärr är vi i Sverige inte så bra på att vara stolta. Ibland är det till och med lite fult… Men visst har vi all rätt att vara stolta över att vi är Sveriges och Europas enda urfolk…

EnsamSå till att vara same ”utanför”. Som same kan du vara ”utanför” för att du inte bor i Sápmi, inte är medlem i samebyn, inte har rätt släkt, inte talar språket mm. Själv bor jag utanför Sápmi, är inte medlem i någon sameby och talar inte språket. Men jag kan inte säga att jag är ”utanför”. Anledningen till det är att jag anser att ingen same är ”utanför”.
Alla tillhör vi samma urfolk!
Jag träffar dock många samer som känner sig ”utanför” och de bor både i och utanför Sápmi. Många, allt för många, skäms för att de är samer och känner ett utanförskap. De känner sig inte välkomna bland sitt eget folk och blir ifrågasatta på grund av sin identitet.

I det samiska samhället pratar man ibland om samer ”utanför” som någon som bara vill ha samiska rättigheter till land och vatten. De vill kunna bygga en stuga i fjällen, fiska och jaga älg, vara renägare och ta skog både för att bygga och elda med… Men jag har faktiskt aldrig träffat en same som vill allt det där. De samer som jag träffar vill känna tillhörighet och bli bekräftade. De vill kunna åka upp till sitt urspungsland utan att bli ifrågasatta. De vill lära sig språket utan att hela tiden få höra ”Du bottnar inte i språket och så där heter det inte”. De vill också lära sig mer om den samiska kulturen utan att bli betraktade som en svikare och som mindre värd.

Så nu är det slut med ”Att vara same utanför”. Vi är alla ett folk och vi är Sveriges stolta urfolk.
Efter att ha träffat och pratat med samer har jag skapat mig en vision om Sametingets uppgift. Och jag tror att med lite vilja och engagemang ska det inte vara omöjligt att visionen blir en verklighet inom en snar framtid.
Sametinget har en stor uppgift. Bland annat har myndigheten till uppgift att ge service och stöd till hela sitt folk utan att styras av geografin.
Jag kan vända mig till Sametinget om jag behöver hjälp med min egen språkåtererövning eller med modersmålsundervisning till mina barn.
Logga SametingetHos Sametinget kan jag söka kunskap om mitt ursprung, den samiska kulturen och dess näringar och traditioner.
Sametinget har ett nätverk som jag kan använda för att få uppleva samisk verksamhet utan att bli ifrågasatt.
Sametinget är redskapet som stärker hela det samiska folket.

De närmsta veckorna kan du här på bloggen läsa om de olika delarna i min vision om Framtidens Sameting för alla samer.