Ordet fritt: Rättvisa och jämställdhet för samerna

På den Internationella urfolksdagen den 9 augusti 2019 kan vi manifestera kampen emot rasismen och de sociala orättvisor som drabbar världens urfolk men också urfolket samerna, skriver debattören.

Förenta Nationernas Generalförsamling bekräftar via Urfolksdeklarationen att alla doktriner, alla policyer och all praxis baserade på eller som förespråkar olika folks eller individers överlägsenhet på grundval av nationellt ursprung eller ras, religiösa, etniska eller kulturella skillnader, är rasistiska, vetenskapligt falska, olagliga och ogiltiga, moraliskt fördömbara och socialt orättvisa.

På den Internationella urfolksdagen den 9 augusti 2019 kan vi manifestera kampen emot rasismen och de sociala orättvisor som drabbar världens urfolk men också urfolket samerna.

Läs mer på Västerbottenskurirens webbplats:
https://www.vk.se/2019-08-08/ordet-fritt-rattvisa-och-jamstalldhet-for-samerna F