Endast Vänsterpartiet stödde förslag om samiska rättigheter

Det var endast Vänsterpartiet som i KU stödde förslagen om samiska rättigheter och självbestämmande. Men ordföranden försäkrar att de inte har övergett frågorna.

Det var under tisdagen som riksdagens konstitutionsutskott behandlade ett tiotal motioner, bland annat med förslag om en samisk sanningskommission, inrätta en konsultationsordning med samerna samt att Sverige ansluter sig till ILO-konventionen 169.

Läs mer på Sameradions webbplats:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7197045