OECD rapporten ett viktigt verktyg anser makthavare

Både Sametinget och landsbygdsminister Jennie Nilsson understryker att den färska rapporten från OECD är mycket viktig, att den stärker det samiska samhället och dess näringar.

– Jag vill tacka alla de 150 personer som bidragit till den här 150 sidor långa rapporten, sa Tamara Krawchenko, ansvarig utredare på OECD när hon inledde presentationen av OECD-studien i regionhusets stora sessionssal i Luleå.

Förutom företrädare från Sametinget och samiska organisationer deltog även en rad ledande regionpolitiker, kommunalråd och företagare i norra Sverige på seminariet i Luleå.

– Det var ju konkreta förslag under mötet som jag definitivt tar med mig, en är att det finns ett behov av lite mindre storlek av pengar som är lätta att söka. Idag kan det vara en gräns att man måste söka minst 100 000 kronor och ens projekt i första fas kanske drar mycket mindre pengar än så. Då faller man bort eftersom man söker för lite pengar och det är självklart inte bra, säger Björn O. Nilsson, landshövding i Norrbotten. 

Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7186181