Vuovdegas förre partiledare Bengt Sevä har avlidit

Skogsamernas förra partiledare Bengt Sevä har avlidit. Sametinget hedrade Sevä med en tyst minut på plenum.

Skogssamernas/Vuovdegas partiledare Bengt Sevä var sametingsledamot under Sametingets första mandatperioder.

Han var under en period även vice ordförande i Sametingets styrelse.

Sametingets talman Paulus Kuoljok hedrade avlidne Bengt Sevä i talarstolen. Här en del av talet som Kuoljok höll:

”Bud har kommit om att Bengt Sevä har lämnat vår jordiska gemenskap. Bengt Sevä var en av de personer som aktivt deltog för att etablera ett sametingsparti för de som bor och verkar också österut om både odlingsgräns och lappmarkerna på svensk sida.” 

Sametingets plenum höll en tyst minut för att  hedra Bengt Sevä. 

Läs mer på Sameradions webbplats: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=7158781