Stoppa rovdriften och den eskalerande klimatförändringen!

Under lång tid har världssamfundet medvetet motverkat den globala uppvärmningen och försökt förhindra en eskalerande klimatförändring. Men man har misslyckats trots att försöken varit många. Sverige frångick globala överenskommelser på 90-talet. Nu är vi i akut behov av förändring. Feministiskt initiativ, med vår feministiska urfolksprofil, har högre miljö- och klimatambitioner än alla de nuvarande riksdagspartierna.

Redan år 1992 så fastlade den så kallade Earth Summit-konferensen Agenda 21 sombeskrev hur arbetet för att motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati skulle utvecklas för att våra samhällen skulle få en mer hållbar utveckling.

Trots att FNs medlemsländer åtog sig vissa förpliktelser så valde Sverige att frångå dessa vad avser bland annat mänskliga rättigheter, befolkning, social utveckling, kvinnor och mänskliga bosättningar – samt behovet av en miljömässigt hållbar utveckling.

Redan 1993 valde nämligen Sveriges Riksdag att förändra skogsvårdslagens lägsta avverkningsålder från 120 år och ner till 90 samt i vissa fall 80 år. Glömda var åtagandena om en miljömässigt och socialt hållbar utveckling,  och lokala bosättningar. Arbetet för mänskliga rättigheter för andra än de besuttna och boende i centrala delar av landet motverkades öppet och detta utan offentlig debatt värd namnet.

Läs mer på:

https://feministisktinitiativ.se/roster/stoppa-rovdriften-och-den-eskalerande-klimatforandringen/