Laponia – lokal förvaltning kan upplösas

Den lokala förvaltningen av världsarvet Laponia hotas av en infekterad ordförandestrid mellan samer och myndigheter och kommuner.

– Om vi inte kan enas om taget i den lokala förvaltningen så får vi återgå till det gamla. Den yttersta konsekvensen är att förvaltningsorganisationen upplösas och så går det tillbaka till länsstyrelsen.

Men då förlorar samerna inflytande?

– Ja, så det är ju.

Läs mer på Sveriges Televisions webbplats: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/laponia-lokal-forvaltning-kan-upplosas