Mer polarisering i samhället

Niila Inga har under lång tid varit väldigt aktiv i debatten om renskötselns rättigheter, både i Kiruna kommun där samebyn bedriver renskötsel men också i Sverige i stort.
Och han upplever att det klimatet blivit hårdare.

– Jag tycker att det blivit värre senaste åren, att debatten blivit polariserad. De litar inte på oss och tror att vi bara försöker stänga ute folk från fjällvärlden, säger Niila Inga.

I veckan flög Jägarförbundet i Norrbotten och spanade över ett område som Girjas Sameby ansökt och fått avlysning av småviltsjakten. Ett förbud de ansökt om för att renarna ska få betesro i området. Jägarförbundet ville se hur mycket renar som betar i det aktuella området.

Våren 2016 gjorde Kiruna kommun samma sak, då flög de över ett område som Laevas sameby hade fått beviljat tillfälligt skoterförbud för att deras renar skulle få betesro.

Laevas sameby anmälde Kiruna kommun till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för kontroll-flygningen, då kommunen inte brukar kontrollera andra aktörer som ansöker om tillfälliga skoterförbud. DO tog inte upp fallet.

 

Läs mer på: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6892314