Invigning med jojktoner

Sällan är sorlet så förväntansfullt i badhusparken i Staare. Sällan är solen så ohågad att gå ner. Sällan har hundratals novhtehkh gått med så ivriga steg uppför de branta backarna från Storsjön till rådhuset. Det är hundra år sen 219 samer från hela Sápmi hade stormöte i Östersund.

Långt fram i mitten står Alice Kråik, koncentrerad och rörd:

– Min farfar var här 1918, Lars Larsson Kråik från Lövberg, Klimpfjäll. Hans namn lästes upp förut. Det känns stort. De tog ett första steg på vägen att ena det samiska folket. Min farfar var en drivande och klok man.

När hon var liten flicka hälsade hon på farfar i Tjallingen och vid kalvmärkningen vid Ljungsjöarna. En sak minns hon särskilt att han lärde henne:

– Att vi skulle prata samiska. Det gjorde vi hemma, men på skola och skolhem var det inte tillåtet. När jag råkade prata svenska med farfar kallade han mig ”bonnunge”, minns Alice Kråik.

I publiken hörs jubel och vantapplåden är lång. FN:s specialrapportör Victoria Tauli Corpuz och sametingspresidenten från finsk sida, Tiina Sanila-Aikio, var också med på scenen.

 

– Det känns inte så länge sen. 1918 kommer närmare och närmare. Vi går mot framtiden i fotspåren till 1918 års delegater, säger Stefan Mikaelsson, sametingspolitiker som stod i publiken.

 

”Saemien eatneme saemide” (Sameland åt samerna) avslutar kören Sámi Jienat med sångare från hela Sápmi. Det har hunnit bli mörkt när 2018 års festivaldeltagare samlas på samma trappa som släkt och vänner för hundra år sen.

 

Läs mer på http://samer.se/5585

Text: Pia Sjögren

Foto: Hans Olof Utsi