Öppningsanförandet vid 75.e plenum i Staare

ÖPPNINGSANFÖRANDE AV SAMETINGETS ORDFÖRANDE STEFAN MIKAELSSON VID SAMETINGETS PLENUM I STAARE DEN 28 AUGUSTI 2017.

Buoris buoris Sámediggeájrrasa, oabbat ja vieljat, guosse ja gieres gulldaliddje! Muv nammal Stefan Mikaelsson ja lev Sámedigge åvddåulmusj. Buorisboahtem Staare ja Sámedigge ållestjåhkanibme !

Udni i tjapa bievev.

Välkommna till Staare och Sametingets 75.e plenum.

Äntligen. Vi har nu kunnat mobilisera våra krafter för att ta oss från 100-års firandet i Tråante, uppleva valrörelsen och kvalen i valet tills dess att valresultatet fastställts.  Och nu, vid detta konstituerande plenum är det lika långt till det nästa 100-års firandet som då sker här i Staare, som det är från firandet i Tråante. Vilken utomordentlig planering att förlägga konstituerande plenum hör och nu.

Det är emellertid inte första gången som Sametingets plenum besöker Staare. Detta är sjunde besöket, och första gången var i mars 1994. Ett tidigare konstituerande plenum har också arrangerats här och då den 30-31 augusti 2005.

Fråga inte vad Ditt land kan göra för Dig, utan fråga vad Du kan göra för Ditt land. Så lär en tidigare amerikansk president ha uttalat någon gång förra seklet. Men det verkar också som detta nu avspeglas i den av regering och riksdag förda politiken gentemot Sametinget. Den svenska statens folkrättsliga ansvar och skyldigheter gentemot det samiska folket i enlighet med internationell lag, är det särskilt tyst om i dessa dagar.

Så borde det inte vara. Så får det inte fortsätta att vara. Så det är dags att de progressiva besluten i Sametingets plenum för in debatten på rätt spår. Bland annat det svenska tjänstemannaväldets godtycklighet, polisens övervåldsbenägenhet och åklagarnas aggressivitet gentemot den samiska kulturen, är alla avarter av lappfogdeväldet men nu i modern tappning. Detta strider bland annat även mot intentionerna och den inneboendeandan i den av Förenta nationernas Generalförsamling antagna deklarationen för världens urfolk.

Vi måste ändra på detta och själva ta makten av administration och förvaltning av vår kultur och rätt på traditionella territorier och vatten.

Vi sametingsledamöter som församlats här ska inte fråga vem som kan tillåta oss att göra allt detta, utan frågan vi ska ställa är: – Vem kan stoppa oss?

Med dessa ord förklarar jag Sametingets 75.e plenum før öppnat.

Vájmulasj varrudagáj — Con los mejores deseos,
STEFAN MIKAELSSON -Sámedikke åvddåulmusj-
Sametingets ordförande —