Petter Bergner: Svagt av kungahuset att strunta i Sametingets öppnande

Den 6 februari 1917 öppnade det första gränsöverskridande samiska landsmötet i Trondheim. Året därpå var tiden mogen för det första landsmötet på den svenska sidan och händelsen räknas som en milstolpe i samisk politisk historia. Under jubileumsåret, som sträcker sig från 6 februari 2017 till 6 februari 2018, högtidlighålls denna historia av samisk kamp och mobilisering.

Inom kort öppnas också Sametinget för mandatperioden, men kungahuset kommer inte att närvara i Östersund. Ingen hade tid, heter det, och beslutet är att beklaga.

Det är svårt att tolka beslutet som annat än en nedprioritering. Det som den kungliga närvaron har symboliserat ter sig inte längre lika självklart.

Läs mer på Östersundspostens webbplats:   http://www.op.se/opinion/ledare/petter-bergner-svagt-av-kungahuset-att-strunta-i-sametingets-oppnande