Regeringen Edén

Regeringen Edén var Sveriges regering mellan 19 oktober 1917 och 10 mars 1920.[1] Regeringen var en koalitionsregering bestående av statsråd från Liberala samlingspartiet och Socialdemokraterna, med Liberala samlingspartiets Nils Edén som statsminister. Regeringen efterträdde den konservativa Regeringen Swartz och efterträddes av den socialdemokratiska Regeringen Branting I. (Källa: Wikipedia)

Det första gränsöverskridande Landsmötet avhölls tisdagen den 6 februari 1917 i Trondheim. Det andra gränsöverskridande Landsmötet arrangerades i Östersund 1918. Och med i planeringen för dessa Landsmöten var bland andra Elsa Laula. För första gången kunde den Samiska nationens gemenskap manifesteras på tvärs av Rikenas gränser; ety den samiska nationen omnämndes i ett annex till Strömstadstraktatet redan år 1751.

Ett år senare, efter dessa bägge Landsmöten på var sin sida om gränsen. Så överenskoms mellan Norge och Sverige om den andra renskötselkonventionen 1919. Konsekvenserna blev förödande på svensk sida av Sápmi. Renskötande samer och deras familjer tvångsförflyttades med sina renar på tvärs av betesområden med naturliga gränser och över språkgränserna ända ner på sydsamiskt område.

Efter några år utförde svenska myndigheter en tvångsslakt med tusentals slaktade renar som följd. Assimileringsprocessen av samer fortsatte för att ge plats för de tvångsförflyttade.

Kan man mäta den smärta och oro som enskilda samer fick utstå? Kan vi eller andra avtala bort samiska rättigheter för oss själva eller för andra samer? Kan vi eller andra avtala bort Mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för oss själva eller för andra? (Källa https://dadring-mikaelsson.info/2014/02/28/oppningsanforande-vid-sametingets-plenum-i-ubmeje/)

Under Liberalen Edens regering så skrev Norge & Svearna på för 2a renskötselkonventionen som sedermera innebar dislokation, tvångsslakt & kåtabränning! I Edens regering satt 6 socialdemokratiska statsråd. Och än idag så röstar #Liberalerna och #Socialdemokraterna tillsammans nej till MR-skydd för urfolket samerna #ILO169

Renbeteskonventionen inskränker de svenska samernas rätt till betesmarker i Norge.[17]                             (Källa Wikipedia)

 

/Stefan Mikaelsson.