Öppningsanförande Skillehte 4 oktober 2016

ÖPPNINGSANFÖRANDE AV SAMETINGETS ORDFÖRANDE STEFAN MIKAELSSON VID SAMETINGETS PLENUM I SKILLEHTE DEN 4 OKTOBER 2016.

Buorre buoris Sámediggeájrrasa, oabbat ja vieljat, guosse ja gieres gulldaliddje! Muv nammal Stefan Mikaelsson ja lev Sámedigge åvddåulmusj. Udni i tjapa bievev. Buorisboahtem Skillehte ja Sámedigge ållestjåhkanibme !

Välkommen till Skillehte och Sametingets 73.e plenum. Den första gången plenumsmötet avhölls i Skillehte var 23-25 februari 2010.

Många olika urfolk bebor och brukar stora delar av det vida cirkumpolära Arktis, än den dag som nu är. Vi urfolk delar den långa polarnatten, den starka kylan och vårt beroende av den mat vi själva kan producera, år ut och år in. Men vi delar ochså den fragmentisering som de stora nationalstaterna i Arktis utsätter oss för. Vår natur söndras, vår kultur olagligförklaras och vi som människor förnedras i lagens namn.

Nordisk Samekonvention var länge ansett som en livlina för den svenska staten då det gällde att undvika den besvärande frågan om ratificering av ILO169 och implementering av Urfolksdeklarationen – UNDRIP. Vi har emellertid erhållit svar i mars månad 2016 som bara en kolonialmakt kan ge: “Det var kanske en något ambitiös tidsplan”

Och året innan dvs 2015, hade först Riksdagen röstat nej till att ratificera ILO169 som följdes kort därefter av Regeringens besked till FNs Människorättsråd att Konungariket inte är beredda att verka för en ratifikation av ILO169-

Fortfarande är det så att det internationella samfundets Mänskliga Rättighets-instrument inte tillåts komma oss samer, alla samer, till gagn. Fragmentiseringen av naturen tillåts förstöra vår kulturs möjligheter att existera, vittomfattande förstörelse av kulturlämningar samt förstörelse av samiska byggnader. Och detta alltför ofta på grund av de svenska tjänstemännens överdrivna nit och flit. Detta går utöver vad lagstiftaren har beslutat.

Ordningsmaktens aggressiva beteende har varit särskilt iögonfallande under sensommaren och hösten. Det har angetts i svenska media att 45- 50 poliser genomförde razzior gentemot 5 människor. Människor som det kunnat bedömas utifrån, är enskilda samer som anklagas för brott mot den svenska statens lagar & föreskrifter. Vissa video-klipp av detta kunde genast noteras på svenska tidningars webbplatser. Uppenbarligen filmat av svenska media som kunnat ta reda på eller fått reda på de av ordningsmakten planerade ingripande. Även senare har en mer aggressiv bevakning av samiska jägare kunnat rapporteras, och uppenbarligen har avsikten med detta varit en enda. Statsmakten vill genom tjänstemannaväldet och ordningsmakten skicka ett budskap till de enskilda samer. Enskilda samer som genom eget gottfinnande och med arvet från sina förfäder bär, hävdar och utövar den samiska kulturen än i denna dag. Myndigheternas agerande säger i klartext: -Ni samer kan inte gömma Er undan våran övervakning & kontroll, -Vi har makten och Ni måste lyda.

Att utöva sin egen samiska kultur kan näppeligen anses som ett brott. Idag försvinner närmare hälften av alla renar genom rovdjurens härjningar, varje år. Samiska byggnader bränns och stora delar av samiska kulturlämningar förstörs av det omfattande storskogsbruket. Jag väljer att citera ett brev som skickats från Straejmien Tjiellte och till dåvarande miljöministern år 2013 och som beskriver situationen för många samiska renägare, på ett sätt som till och med svenskar utan spiritualitet och kunskap om den samiska kulturen ska kunna ta till sig:

”Jämförelser. I jämförelse med andra näringar som bedriver djurhållning är ju 40-procentiga förluster fullständigt absurda. Jämförelserna nedan kan ju också verka som fullständigt absurda men baseras samma förutsättningar som för våra renskötare

:Ett travlopp där fyra av tio hästar inte kommer i mål utan ligger döda och halvätna längs banan.

När hundägarna kommer till sitt hunddagis på eftermiddagen och finner att 4 av 10 av deras hundar under dagen efter en kval-full död blivit föda åt rovdjur.

Livsmedelsaffären som endast får 60% av mjölken eftersom 40 % av korna blivit föda åt rovdjur.

Hamburgerrestaurangen där fyra av tio bara får bröd med sallad och dressing efter som fyra av tio slaktdjur hunnit bli dödade av rovdjur innan slakten. (Källa Straejmien Tjielte 28.5.13)”

 

Och det är ju där brottet ligger sett i internationell lagstiftning, även om ensidig svensk lagstiftning tillåter förstörelsen av samisk kultur. Så tillåter inte det internationella samfundet det. Det är inte mänskligt att ett dominerande samhälle väljer att lagstifta så att enskilda kulturutövare blir måltavla för svenska tjänstemän, svenska poliser, svenska åklagare och svenska nämndemän som påstår sig agera utifrån svenska lagar och föreskrifter. Samtliga som de inte besitter någon formell kunskap eller utbildning i urfolkskultur och mänskliga rättigheter.

Sett i det sammanhanget väljer jag att citera FNs Urfolksdeklaration artikel 8.

UNDRIP: Artikel 8 1. Urfolken som väl som enskilda urtfolkspersoner har rätt till att inte utsättas för tvångsassimilering eller förstörelse av sin kultur. 2. Staterna ska tillhandahålla effektiva mekanismer för att förebygga och eliminera orsaken till (A) Alla åtgärder som syftar eller leder till att beröva dem deras integritet som olika folk eller deras kulturella värderingar eller etniska identiteter; (B) Alla åtgärder som syftar eller leder till avhändandet av deras mark, territorier eller resurser; (C) Någon form av tvångsöverföring av dominerande befolkning som har till syfte eller verkan att kränka eller underminera någon av deras rättigheter; (D) Någon form av påtvingad assimilering eller integration; (E) Någon form av propaganda som syftar till att främja eller framkalla ras eller etnisk diskriminering riktad mot dem.

Det som pågår i dag i Svearnas rike är en planerad och noga arrangerad förstörelse riktad mot den samiska kulturen och nationen. Doch den är lika aktiv idag som för 100 år sedan. Då ansågs den samiska kulturen vara det största hotet mot den svenska stat, och skillnaden verkar vara marginell jämfört med idag.

Politik är det möjligas konst, och precis lika progressivt som vi inledde denna mandatperiod i Jåhkåmåhkke. Så kan vi välja att avsluta den här i Skelledie och det sista ordinarie plenumet på svensk sida, genom att idag formulera & manifestera de krav som de enskilda väljarna fortfarande hoppas på. De kan inte vänta på Sanningskommissionens genomförande och avslut om 10 år, eller på det slutgiltiga förhandlingsresultatets redovisande beträffande Nordisk Samekonvention om 5 år, eller på Sametingets eget förslag beträffande Ny samepolitik om 1 år.

Idag måste vi fortsätta byggandet av det samiska samhälle som vi vill ska kunna leva i samexistens med våra svenska grannar och med småskaliga aktiviteter som ger närproducerad mat, rent vatten och levande kulturarv. Våra land och territorier är grunden för vår existens, vi är landet och landet är oss. Idag kan vi fortsätta vårt arbete för fred, jämställdhet och rättvisa. En annan värld är möjlig.

Med detta förklarar jag Sametingets 73.e plenum för öppnat.