KU besökte Sametinget

Ett av Sveriges två folkvalda organ, Sametinget håller årets tredje och sista plenum i Skellefteå denna vecka.

På torsdag förmiddag äntrade ledamöter från den andra folkvalda församlingen plenisalen.

Konstitutionsutskottets ledamöter välkomnades med en jojk framförd av Samelandspartiets ordförande Per Olof Nutti, som också sitter i Sametingets presidium.

Efter ett hälsningsanförande av Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson (Min Geaidnu) tog KU:s ordförande Andreas Norlén (M) plats i talarstolen och var direkt tydlig med besökets avsikt.

– Vi är inte här idag för att utfärda löften, vi är här idag för att lyssna, samtala och lära.

Norlén sa också att han besökt många folkvalda organ men det är första gången han besöker Sametinget.

– Vi är beredda att lyssna på de förslag ni vill lägga fram, jag är övertygad om att ledamöter i Riksdagen och ledamöter i Sametinget behöver tala mer med varandra i olika frågor.

 

Läs mer på Sameradions webbplats: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6534953