Idag för 60 år sedan bildades Samerådet

Idag firar Samerådet 60 år. Samekonferensen som hålls vart fjärde år på olika platser i Sápmi är Samerådets högsta beslutande organ. Samerådet leds Aile Javo från Norge.

Läs mer på Sameradions webbplats: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6498749

Den första Samekonferensen avhölls i Jåhkåpmåhhke 1953, och den andra i Karasjogas 1956. Läs mer på följande länk:  http://www.saamicouncil.net/fileadmin/user_upload/Documents/Eara_dokumeanttat/S%C3%A1mir%C3%A1%C4%91i_historj%C3%A1_Leif_Rantala.pdf

The Saami conferences have been an arena for discussions and spreading of information for over 50 years where common Saami policy and culture milestones and strategies have been shaped. The first Saami Conference was arranged in Jokkmokk, Sweden, in August 31st – September 3rd, 1953. This conference appointed a working group to prepare for the establishment of the Saami Council. It was then founded on the second Saami Conference, which was held in Karasjok, Norway, on August 18th. In 2053, a hundred years will have passed since the first Saami Conference. The theme of the first Saami Conference was to activate the Saami. The conference stated, amongst other, the following:

  • ”The issue how the Saami could secure their rights to the use of natural resources in the lands they inhabit is therefore decisive for their future. It is closely related to the active adaptation of the Saami to our time.”

Läs mer på Samerådets webbplats: http://www.saamicouncil.net/en/organization/saami-conference/

En flagga – ett folk

Det samiska folket bor i fyra länder och har ingen egen nationalstat, men den samiska flaggan har vajat i Norge, Finland, Ryssland och Sverige ända sedan 1986.

Den gemensamma flaggan är från 1986. Då godkändes den av av det Nordiska Samerådet vid en konferens i Åre. Flaggan är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn, Norge och varken färger eller symboler är någon slump.

Cirkeln är en symbol för både solen och månen. Solringen är röd och månringen är blå. Flaggans färger, röd, blå, grön och gul kommer från den traditionella samiska dräkten, kolten.

18 augusti Samerådet grundades denna dag 1956.

Läs mer på Samiskt infocentrums webbplats: http://www.samer.se/1146

//Stefan M.