Internationella urfolksdagen den 9 augusti 2016

Förenta nationernas generalförsamling beslutade redan 1994 att etablera Internationella urfolksdagen  Sedermera har urfolksåret & urfolksdekaden genomförts och urfolksdeklarationen antagits av FNs generalförsamling. Idag kan vi därför manifestera dels vår egen gemensamma dag, men även vår långa kamp för urfolkens rättigheter och rätt till mänskliga rättigheter.

Vi kan idag notera att de falska ord som kolonialmakterna i gången tid uttalat, inte längre är trovärdiga. Idag erkänns urfolken att veta sitt eget bästa, att de kan tala för sig själva och att nationalstaterna har en skyldighet att anta och genomföra de mänskliga rättighets-instrument som världssamfundet etablerat för världens urfolk.

Och om urfolk får tillgång till mänskliga rättigheter, så är detta inte ett hot mot andra människors mänskliga rättigheter. De 4 länder som öppet röstade emot antagandet av Urfolksdeklarationen i FNs generalförsamling och som därmed visade sin negativa inställning till urfolken har fått sällskap av 2 nordiska länder. Nämligen republiken Finland och konungadömet Sverige. Idag kan vi konstatera att sveket från dessa två nationalstater fortsätter. Dessutom så har man börjat försena antagandet och genomförandet av den så kallade ”Nordisk Samekonvention” till en avlägsen framtid.

Processen med framtagandet av detta dokument gör det inte möjligt att längre kunna sätta tilltro till att detta skulle förändra samernas möjligheter och innebära införsel av samisk rätt i lagstiftningen i dessa sist nämnda länder. Det är inte heller någon lösning att genomföra en så kallad sannings-kommission, enär en sådan kommission enbart kommer att försena alla processer som innebär att internationella mänskliga rättighets-instrument ratificeras och implementeras.

Just det samiska folket har ett särskilt ansvar att fortsatt arbeta för och i alla lägen kräva ratifikation av och implementering av internationella MR-instrument. Alla världens urfolk är beroende av att det samiska folket genom sitt agerande ger stöd till att urfolken ska betraktas som människor och ska ha till gång till internationell lagstiftning. Ytterligare förseningar av ratifikation av ILO-169 och implementering av Urfolksdeklarationen i Finland – Sverige kommer att vara negativt för fler urfolk än det samiska.

Så dagen är en viktig dag för manifestation och för världens urfolk. Och ytterst för den samiska nationen. Kampen fortsätter & Vi möts på barrikaderna !

 

//Stefan Mikaelsson. 9 augusti 2016, Dábmukjávrre.