Int urfolksdagen 2015

Nedan redovisas mitt tal som avhölls i Dearna den 9 augusti 2015 & som inte tidigare publicerats:

Buoris- Buoris, oabbat ja vieljat, guosse ja gieres kultalidje. Muv nammal Stefan Mikaelsson ja lev Samediggi Åvvdåulmusj.  Udni i tjapa bieviev.

Först ska jag be att få tacka för inbjudan och för det goda omdömet från Vadtejen Sámien Sijte att arrangera detta högtidlighållande.

Mina damer & herrar, vi kan förenas här på Internationella Urfolksdagen, tillsammans med otaliga urfolk i Arktis och runt om i världen. Det som förenar oss just på denna dagen är mer än vad som skiljer oss åt, trots våra olika levnads- och hälso-förhållanden. Aleutian, Athabaskan, Gwichin, Inuits, Dolgans, Khanty, Nenents, Selkup, Udege, Vepsians är några av urfolken i arktis & väldiga ryssland. Aboriginer, Andinska & Cordilliera folken, Khoi San, Mayas, Maori, Ramas, Tuareg är några av andra urfolk i övriga världen.  Idag är vi alla bröder och systrar som förenas i kampen men oxå i glädjen av att kunna delta i firandet av  våran dag.

FN räknar med att 370 miljoner människor tillhör någon urfolk i 90 av världens länder. Vi talar tillsammans 4 000 av världens 7 000 språk.

Tack vare den utsatthet som drabbar urfolken så har Förenta nationerna (FN) i generalförsamlingen beslutat att anta den sk Urfolksdeklarationen. Man bekräftade därigenom att även urfolksindivider har behov av särskilda mänskliga rättighets instrument. Det land som de flesta av oss bor i har redan ratificerat och implementerat olika mänskliga rättighets-instrument såsom:

.1) Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, 1966-03-07

.2) Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, 1979-12-18

.3) Konventionen om barnets rättigheter, 1989-11-20

Men för oss urfolk har svearnas och göternas riksdag valt att avstå från att ratificera ILO 169, eller implementera Undrip. Jag väljer att värdera det agerandet genom att citera valda delar av brödtexten i Undrip.

”Generalförsamlingen:                                                                                                                                            –Bekräftar att urfolken bidrar till mångfalden och berikar civilisationen och kulturen vilket utgör det gemensamma arvet för mänskligheten,

–Bekräftar vidare att alla läror, politik och praxis som bygger på eller förespråkar överlägsenhet av folk eller individer på grund av nationellt ursprung eller ras, religion, etniska eller kulturella skillnader är rasistiska, vetenskapligt falska, lagligt ogiltig, moraliskt förkastligt och socialt orättvist”

Det är en således en mänsklig rättighet att själv kunna behålla och hävda var och ens urfolkskultur.  Ingen får avtala bort, överlåta eller marginalisera urfolksrätten för enskilda, och det gäller även för oss samer. 1928 års lagstiftning som snarare liknar början av en smash-&-grab-kupp dvs ett sönderslagande av värdefulla delar av den samiska kulturen som ännu ligger till grund för dagens lagstiftning. Och med landgrabbning som konsekvens.

Den lagstiftningen är fortfarande ojämnställd och diskriminerande, och är ytterst fastställd av lagstiftaren dvs Riksdagen, vars många av dess ledamöter som alltid annars påstår sig vara feminister. Men uppenbarligen är det inte så då det kommer till världens urfolk i allmänhet och oss samer i synnerhet. 1928 års renbeteslag har idag ersatts med landgrabbning och militarisering av sápmi.

Det första steget på ett reellt självbestämmande för Sametingets del är att urfolkskvinnorna dvs de samiska kvinnorna själva får bestämma över sina möjligheter att bära, hävda och bruka sin samiska rätt och kunna överföra den till barn och barnbarn, syskonbarn, släktningars barn och sina grannars samiska barn efter eget gottfinnande och omdöme.

Citat av Victoria Tauli-Corpus ur tidningen The Guardian från fredagen den 7 augusti 2015: ”Urfolkskvinnor har en signifikant roll att utföra i kampen för sitt land och kommer mer och mer över den dubbla diskrimineringen för rätten till sina rättigheter”

Den enda samiska rätt som vi enskilda idag själva kan fritt styra över, jämlikt och jämställt, är rösträtten till Sametingets röstlängd. Ingen kan ta av oss vår möjlighet att bruka vår röst i valet till sametingets plenum (för att det skulle kunna gagna någon annan) och män har inte annorlunda eller starkare ratt att rösta än kvinnor. Den samiska nationen erkändes i strömstadstraktatet från 1751, och det samiska folket  omnämns i regeringsformen i svearnas och göternas senaste grundlag från 2011. Detta ger Sametinget laglig rätt att redan idag tala för oss själva.  Både det samiska folket som olika urfolk runt om i världen lider oproportioneligt mycket av tillväxtekonomins, militariseringen och Europas intrång i våra kulturer och dagliga liv. Idag högtidlighåller världens urfolk de gemensamma banden mellan våra kulturer och den natur som vi levt och överlevt i, tills denna dag. Och i den kampen så måste vi samer stå på barrikaderna tillsammans och andligen förenade med världens urfolk.

FN.s specialrapportör Victoria Tauli-Corpus lär besöka Dearna inom kort. Min uppmaning till Er blir: gå och prata med henne.

2009 var det Victoria Tauli-Corpus som kunde formellt öppna Sametingets 5.e mandatperiod på plats i Gironis. Ett par år tidigare kunde Victoria TC uttala sig med anledning av att FN.s generalförsamling beslutat att anta Urfolksdeklarationen, då som ordförande i FNs Permanenta Forum, och jag citerar:

”Den 13 september 2007 att bli ihågkommen som en dag då FN och dess Medlemsstater, tillsammans med urfolken, kunde försonas med tidigare smärtsamma historia och bestämde sig för att marschera in i framtiden på vägen mot de mänskliga rättigheterna”

Idag vet vi urfolk vårt eget bästa och kan vår talan föra och rätt bevaka. Ingen annan behöver oombedda och utan vårt medgivande göra det åt oss. Den brutna rätten kommer att kunna återställas.

Bröder och systrar;   — En annan värld är möjlig.

Lycka till med firandet och urfolksdagen.    //Stefan Mikaelsson. 9 augusti 2015 Dearna.