Plenum i Staare 31 maj – 2 juni 2016

Buoris buoris, Saami diggi ájrrasa, oabbat ja vieljat, guosse ja gieres gulldaliddje!

Muv nammal Stefan Mikaelsson ja lev Sámedigge åvddåulmusj. Udni i tjapa bievev.

Det är en mänsklig rättighet att vara same. Och precis för alla andra är mänskliga rättigheter för en same, inte ett hot mot mänskliga rättigheter för andra människor. Trots att Mänskliga Rättigheter är så initiala sett ur det Internationella samfundets aspekter, dvs så grundläggande eller viktiga. Så har Europa och Sverige valt att blockera en ratifikation av ILO-169 eller en implementering av UNdripen dvs Förenta Nationernas urfolksdeklaration.

Och nu senast, inte avser att leverera Nordisk samekonvention trots uttalade och bindande löften. Lappfogdeväldet fasades ut i slutet av 1960-talet och ersattes av ett svenskt tjänstemannavälde genom Rennäringslagen år 1971.

Men ännu idag kan man få höra svenska chefstjänstemän på Bergsstaten, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Regeringskansliet och Skogsstyrelsen, ”vi ska ta hänsyn till samernas bästa”. Och med det så uttalar man underförstått att vi samer inte vet vårt eget bästa och inte kan tala för oss.

Lappfogdens tunga har talat, och det mer än 40 år efter att den borde ha tystnat. Aldrig tidigare har behovet av Mänskliga Rättighets-instrument varit så stort som nu, och aldrig har sveket från svenska statens sida varit lika omfattande, som det är idag.

Den 21 mars 2013 publicerades ett pressmeddelande från DO som återigen bemöttes med tystnad av den politiska eliten. Diskrimineringsombudsmannen konstaterade: ”Rasismen är en kraft som genomsyrar det västerländska samhället och ligger till grund för den strukturella och institutionella diskrimineringen i Europa och Sverige.” 

I det viktiga arbetet att bilda opinion mot statens negativa attityd & rigida lagstiftning gentemot oss samer, måste Sametinget bruka folkrätten som enda legitima företrädare för det samiska folket. Uttalandet om Gallok som gjordes under plenum i Jåhkåmåhkke i augusti 2013 är ett exempel på ett lyckat opinionsbildande.  Behovet för detta opinionsbildande har således inte minskat utan kvarstår på en hög nivå.

Idag är första dagen på resten av våra liv och jag önskar deltagarna lycka till på färden.  Jag väljer att citera Martin Luther King: ”Orättvisa någonstans är ett hot mot rättvisa överallt”.  M L King.

Avslutningsvis tillönskas goda Plenumsförhandlingar under detta det näst sista plenumet på svensk sida under mandatperioden

– Sami eadnam Samijde.

 

Plenum inleds med många bordlagda ärenden

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6443601