Internationella Kvinnodagen 2016

Idag är det internationella kvinnodagen den 8 mars. Man kan se på nationalstaterna hur de demokratiska värdena har ökat och som då gett kvinnor rätt att rösta i allmänna val till riksdagen. Finland införde allmän och lika rösträtt redan 1906, Norge 1913, Danmark 1915 och Sverige år 1919.

Samtidigt är det i år 99 år sedan den första samiska Landsmötets avhållande i Tråahnte den 6 februari, 2 år före det att Sverige införde lika och allmän rösträtt.

Mycket kan ju ha genomförts och förbättrats, inte minst den allmänna levnads och hälsosituationen har drastiskt förändrats. Men många av de grundläggande värdena som gjorde att Elsa Laula och Daniel Mårtensson en gång organiserade det första Landsöverskridande Landsmötet, dessa står kvar orubbade. 99 år har gått och vi samer har en annan livssituation än tidigare. Och i dagarna har kraven på en Sanningskommission framförts, nu av Ordförande i Svenska kyrkans samiska råd Sylvia Sparrock och Ärkebiskopen Antje Jackelén.

Det lär väl vara föga uppskattat hos den politiska eliten i Sveriges Riksdag att få sådana propåer bara ett par dar innan den Internationella kvinnodagen. Den svenska lagstiftaren har ju i långliga tider försökt förhindra överförandet av samisk kultur och även hävdande av mark och vatten, att den möjligheten ska kunna utövas och hävdas också av samiska kvinnor. Trots att Lappfogdeväldet började fasas ut redan i slutet av 1960-talet och formellt genom den nya Rennäringslagen som Riksdagen fastställde 1971, så har inte allt blivit bättre. Idag härskar tjänstemannaväldet som ofta godtyckligt kan söndra och härska och ofta uttalar sig tjänstemännen i sin iver och nit utöver vad Lagstiftaren fastställt. Och detta förhållande drabbar mest och flest de samiska kvinnorna som då ofta är uteslutna ur den samiska gemenskapen, för att lagstiftaren vill ha det så. Men också för att svenska tjänstemän genom sitt personliga engagemang förvärrar situationen. Tänk om de samiska männen hade ställt upp för sina samiska systrar och glömt rädslan för Staten och myndigheternas makt ?

Min uppmaning till de samiska männen är att våga ställa sig på de samiska kvinnornas sida och skapa det öppna & toleranta samiska samhället för att kunna bli jämställt och utan våld i nära relationer.

Varje gång urfolks-män tar avstånd från mäns våld mot kvinnor, eller försöker förändra vårt eget agerande så verkar vi för alla kvinnors mänskliga rättigheter. Varje gång vi gör det så gör vi det som ett spirituellt stöd också för våra systrar runt om i världen. Den starkaste kraften för en bestående förändring, är när vi gemensamt skapar den inom oss, för den överförs till kommande generationer för ett jämställt och rättvist samhälle i framtiden.

Bland världens olika urfolk finns många segdragna processer och bittra öden. Om man skulle våga sig på att sammanfatta dessa processer med några få ord så skulle det vara:                                                   Det blir ingen försoning utan jämställdhet, det blir ingen fred utan rättvisa. Idag manifesterar vi kraven på jämställdhet för världens urfolkskvinnor och för våra samiska systrar.

En jämställd värld är möjlig !

Stefan Mikaelsson      -Sámedikke åvddåulmusj- Sametingets ordförande —