Jåhkåmåhkke marknad 2015 -410

BUORIS BUORIS OABBAT JA VIELJAT , GUOSSE JA GIERES GULLDALIDDJE. MUV NAMMAL STEFAN MIKAELSON JA LEV SAMEDIGGI ÅVDDULMUSJ

Mina systrar och bröder samt damer och herrar, tack för möjligheten att hälsa Er välkommna.

Lule älv, passerar Jåhkåmåhkke på våg mot bottenviken.

Namnet lär komma av lulesamiska lulij ’den som bor i öster’, som förr betecknade skogssamer och kan sålunda ge betydelsen ’skogssamernas älv’.

Den samiska rätten till älven har i likhet med de kulturlämningar som fanns i älvdalen under tidens gång tynat bort, i alla fall jämfört med hur det borde ha varit. Inte heller syns överdrivet mycket av den skogssamiska kulturen sammantaget i de olika museer som finns i regionen. Den samiska rätten och den samiska kulturen osynliggörs undan för undan.

Lagstiftaren har under långliga tider även marginaliserat de samiska kvinnornas möjligheter att valfritt och efter eget gottfinnande utöva sin samiska kultur för att föra den vidare till barn och barn-barn. Detta förhållande synligörs genom ojämställda lagar som gäller än idag. En del av mångfalden försvinner.

Utefter älvdalen bor man får att kunna ha tillgång till rent vatten, närproducerad mat och frisk luft. Jakt, fiske och skoterkörning tillhör de aktiviteter som under reglerade former borde kunna utövas av kommun-medborgarna även i framtiden.

De samiska barnen får idag lära sig svenska i skolan, men mer och bättre förståelse för varandras kultur får man först då de svenska barnen får lära sig lulesamiska i grundskolan.

Jåhkåmåhkke är idag ledande i Norrbotten när det gäller Mänskliga Rättigheter samt Klimatkompetens och har genom Vinterkonferensen möjlighet att engagera kommande generationer av forskare. I det småskaliga förenas olika kultuers utövande men ger ochså våra grannar möjlighet att fortleva i en gemenskap.

Vintermarknaden är en smältdegel med samer och ortsbor, långväga gäster och globetrotters som vill en enda sak. Uppleva känslan av att vara i en världsmetropol som världsmedborgare under några få dagar under vintermarknaden.

Med alla goda krafters förenande kan det fortsätta att vara så.

Solsken och fågelsång, det var samelandet och mina tankar återvänder till gamla minnen om och om igen. (Skönsång).

Med anledning av dagen utlyses härmed Marknadsfrid så att alla marknadsbesökare själsligen skall omfattas av goda tankar och vänligt bemötande.

Med dessa ord förklaras 2015 års vintermarknad, den 410 i orbuten följd, för invigd.

(Applåder).  

Öppnande av Jåhkåmåhkke vintermarknad 2015, 410 år i oavbruten följd.

Stefan Mikaelsson Sametingets ordförande.