Gott Nytt 2015! // Buorre ådå jagev!

En nyårskrönika signerad av Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson.

Ett år avslutas och ett nytt står för dörren. Med nya möjligheter och förutsättningar, men ochså en ökande känsla av osäkerhet. Vad skall det kommande året bära med sig? Möjligheter och utmaningar eller påfrestningar och konsekvenser? Tankarna svindlar runt i polarnattens mörker. Även om den meterologiska tidpunkten för vintersolståndet passerats har alltför få minuter ännu lagts till dagens längd. Hur kommer världsmarknaden påverka våra dagar i det nya året ? Oljepriset sjunker, och priser på mineraler och malm likaså.

Det är stabila förutsättningar och om en förändring ska ske så bör den vara förutsägbar och positiv. Detta för att tillväxtekonomins företrädare ska kunna ha tillit till ökande produktion och ökande vinster. Men även matproduktionen i Arktis verkar minska, och således fortsätter en långvarig trend. Detta står i skarp kontrast till vad det internationella samfundet själva beslutat. Inte minst de fastställda millenneniemålen som ska genomföras fram till 2015. Det mål som anges som nummer ett är utrotande av extrem hunger och fattigdom.

Även om ingen i vår del av världen berörs av detta är det vårt ansvar att se till att vi kan producera så pass mycket närproducerad mat att behovet att importera mat från fjärran länder reduceras. I det sammanhanget framstår det samiska köket med sina närproducerade och ekologiska råvaror som rena rama delikatesser. Hur värdesätter vi själva vår egen mat? På vilket sätt är grunderna för den samiska kulturen – och ytterst vår egen kontroll över de resurser som det dominerande samhället är i behov av – respekterade?

Jokkmokks vintermarknad invigs med sammankomst på onsdagskvällen före den första torsdagen i februari månad. I år lär temat för marknaden vara ”mångfald”. Och något annat förhållande kan inte anses existera, än att den samiska nationen och kulturen tillför mångfald till alla de nationalstater som valt att dela upp Sápmi. Vad som ofta glöms bort, är att det måste få vara en levande kultur som tillåts få välja sina stigar och uttryckssätt själv. 8322 samer anmälde av egen fri vilja sitt deltagande till Sametingets röstlängd inför förra sametingsvalet. Det mest betydande kriteriet är ett subjektivt sådant, det vill säga att man själv anser sig vara same. Lika viktigt är det att man fortfarande tillåts att bo i traditionella delar av Sápmi utan att medborgarskapet ska få styra. Ett framtida gemensamt sameting blir skapat av samer som bor i fyra länder.

En behaglig förjulsvinter med lite snöfall kan betyda en sen vår med många snöiga dagar. Just då renarna överlevt den riktigt kalla och mörka årstiden är det särskilt värdefullt med sol som stärker vintertrötta renar. Och blodapelsiner vid sprakande våreldar i skogslandet ger fin vårkänsla att njuta av. Hur kommer den globala uppvärmningen och eskalerande klimatförändringen att påverka våra liv och vår kultur? Redan nu känns det som om det som är gjort, är för lite och för sent. Redan nu kan man läsa alarmerande vetenskapliga slutsatser som baseras på bland annat hundraårig statistik: Den globala uppvärmningen i den del av Arktis som vi bor i, sker mer än dubbelt så snabbt som någon annanstans.

Samma gruppering av länder som är emot en ratifikation av ILO-169, motverkar också en rättvis fördelning och konsumtion för alla jordens folk. Sett i det perspektivet är det den så kallade traditionella kunskapen som kan komma att äga betydelse. Urfolk besitter ofta traditionell kunskap, och det gör också enskilda samer. Det gäller bara att vidmakthålla den så att den inte förloras lika snabbt som aktiekurserna för gruvföretagen sjunkit det senaste året. Jordens skatter får vem som helst, men det är få som både kan och vill hävda och bruka den samiska kulturen. Sametinget borde initiera fler så kallade framtidsseminarier som de enskilda väljarna ges möjlighet att anmäla sig till.

Framtiden är särskilt viktig, vi ska vara där i resten av våra liv. Min förhoppning är att 2015 blir ett sådant rekordår som gör att vi samer i framtiden kan råkas utefter stigen och prata om de goda skördarna just detta år, på bland annat bär, fisk, gräs, renkalvar och örter. Väl mött utefter stigen, vid fiskesjön, i kalvmärkningshagen, under månen och stjärnorna samt vid Sametingets plenumsdagar.

Mån sávav didjij vuorbális ådå jagev!

Stefan Mikaelsson
Sámedikke åvddåulmusj

 

 

Källa: http://sametinget.se/82907