BUORRE BIEJVVE SÁPMI, GÅKTES VIESO ?

Muv nammal Stefan Mikaelsson ja lev Samediggi Åvdulmusj. Udni i tjapa biejvve. 

God dag Sápmi, och hur mår Du ? Välkommna till Giron- Kiruna och Sápmi Pride.

Den samiska nationen omnämndes i strömstadstraktatet från 1751 och sedan år 2011 är samerna omnämnda som folk i regeringsformen dvs i Sveriges grundlag.

Inte mer värt än andra folk, men inte heller mindre. Det samiska folket har aldrig försvarat gränserna för vårt hemland Sápmi med vapen. Och därför kan man kalla oss för de första europeerna, fredssamma & anpassningsbara långt före alla andra folk i det som nu kallas för Europeiska Unionen.

Som urfolk är vi beroende av en oförstörd och ofragmentiserad natur. Blir naturen omvandlad till nyckelbiotopsöknar och monokulturer med sjunkande vattenkvaliteter så påverkar det oss. Våra kroppar består till ca 70 % av vatten och vi är en naturlig del av kretsloppet.

Och precis som naturen mår bra om det är mångfalden som får bestå, så är det även hos oss människor. I den del av världen där vi lever, har mångfalden hos människorna under lång fått tyna bort. Och det precis som det har skett hos naturen och till och med samtidigt sker bägge processerna.

Urfolk består av drygt 300 millioner människor globalt men är räknat i proportion överrepresenterade bland de extremt hungriga och fattiga. Kvinnor, unga kvinnor och flickor utsätts dagligen för övergrepp & diskriminering och situationen är liknande för HBTQ-community.

Vår manifestation här idag är ochså ett stöd för urfolk runt om i världen; ainu, gwichin, massajer, mayas, nenets, ramas, & tuaregs bland många. Vi uttalar ett ifrågasättande av patriarkatet, de samhällen samt normer som marginaliserar oss till ett utanförskap.

Aldrig förr har vi haft bättre möjligheter att vår rätt bevaka och talan föra och det gör vi idag. Världssamfundets Mänskliga Rättighets-instrument ger oss den delaktighet som riksdagen misslyckats med. Och det på de områden som är viktiga för oss.

Jag väljer att travestera kimberley-deklarationen:

Mänskligheten är i kris, vi är i en accelererande spiral av klimatförändring som inte kommer att tåla tillväxtekonomins girigheter. Idag bekräftar vi ånyo vår relation till moder jord och vårt ansvar för kommande generationer att uppbära fred, jämställdhet och rättvisa”

Med dessa ord så hälsas Ni alla välkommna till en manifestation av gemenskap och mångfald.            En annan värld är möjlig.

Anförande av Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson vid öppnandet av Sápmi Pride den 16 oktober i Giron- Kiruna.