25-års feiringa i Kárášjohka

HÄLSNINGSANFÖRANDE 9.10.2014 AV SAMETINGETS ORDFÖRANDE STEFAN MIKAELSSON VID SAMETINGETS 25-ÅRS JUBILEUM I KÁRÁSJOHKA.

Buorre idet Sámediggeájrrasa, oabbat ja vieljat, guosse ja gieres gulldaliddje! Muv nammal Stefan Mikaelsson ja lev Sámedigge åvddåulmusj. Udni i tjapa bievev.

Stortingspresident, Statsråd, Excellenser, Ambassadörer, mina Damer & Herrar, Bröder & Systrar.

På vägnar av Sametingets plenum på svensk sida ber jag få framföra mina bästa välgångsönskningar. Det är en viktig betydelsefull dag att högtidlighålla. Inte minst för att många av de processer som brukats vid etablerandet av Sametinget på norsk sida, idag ligger till grund för vårt gemensamma agerande i alla Sametingena, tillsammans.

Europeiska Unionen (EU) angavs att vara världens största fredsprojekt. Och om det stämmer så måste vi samer med logisk slutsats vara de första europeerna, efter som vi samer aldrig försvarat vårt hemland, Sápmi, med vapen.

Men det samiska folkets vilja att leva i fred och vår förmåga att i gången tid anpassa oss till alla påfrestningar verkar användas idag som en ursäkt för att inte harmonisera lagstiftningen i de olika länder med samisk befolkning, att inte harmonisera finansieringen till Sametingena i de olika länderna samt till att inte påbörja en omedelbar implementering av internationella mänskliga rättighetsinstrument som Urfolksdeklarationen.

Sametingena borde inte längre kunna ge sitt uttalade stöd till de nationalstater som inte ger sitt fulla och uttalade stöd till det samiska folket och till den samiska nation.

Detta stöd likaväl idag som 1751 då den samiska nation blev erkänd i samband med strömstadstraktatet (gränstraktat mellan danmark- norge och sverige) genom det annex som kallas för Lappekodicillen.

Sametingena är i dag en demokratisk institution som ligger till grund för de samiska värderingarna samt garanterar dessa, och ger alla samer en möjlighet att delta på jämlika och jämställda villkor vid val till Sametinget. (Sametingets valgmanntal). På svensk sida är det den enda samiska rätt som den enskilda samen själv kan välja över att bruka och nyttja sig av. Och det utan att den rätten kan vare sig avtalas- eller förhandlas bort eller stjälas från den enskilde för att främja samhället i stort eller ens andra samer. Det utgår inte heller någon medlemsavgift för att vara med på röstlängden och män har inte större röstetal än vad kvinnor har.

Det ligger stort värde i dessa enkla principer och dessa principer ger samtidigt Sametinget dess värdegrund & status.

Sametinget består av mer än dess politiker. Sametingets kansli med all sin personal ger kompetens och kontinuitet. De som anmält sig till röstlängden ger Sametinget dess legitimitet. Kollegialiteten hos arktiska parlamentariker borde ge grogrund för en progressiv debatt och politiska beslut som kan vara utmanande för de dominerande samhällena.

Men vi kan inte och vi får inte blunda för det som vi kan uppfatta som mindre viktigt i det som är Europas tillväxtekonomier.

På vägnar av våra systrar måste Sametingena tillse att jämställdheten blir mer vittomfattande och använd- brukad- tillämpad i den dagliga politiken.

På vägnar av våra bröder så måste Sametingena tillse att normen som man inte längre förhindrar att unga samiska män kan komma att bli eller kunna förbli känsliga, ömsinta, spirituella och passionerade.

Den största resursen som man kan finna i det arktis där Sápmi är beläget, är den mänskliga dimensionen och kompetansen som kan kallas för traditionell kunskap.

Jordens skatter får vem som helst men ingen kan återskapa en förstörd natur som ligger till grund för urfolkskulturernas existens. För vår existens! Det eftersom vi samer är ett urfolk av många, inte mer värd än andra folk, men inte heller mindre.

Det Samiska folket är oupplösligen en del av kulturen, naturen och mänskligheten.

Även om det är en glädjens dag idag, så ska vi samtidigt minnas de som inte längre är med oss. Vi förenas genom våra drömmar och vår spiritualitet.

Jag väljer att avsluta genom att travestera kimberley-deklarationen från 2002:

Mänskligheten är i kris, vi är i en accelererande spiral av klimatförändringar som inte tål tillväxtekonomins girigheter. Idag bekräftar vi ånyo vår relation till moder jord och vår skyldighet till kommande generationer att upprätthålla fred, jämställdhet och rättvisa” 

Med dessa ord ber jag att få tillönska Samediggi glädje med dagen och åren.

Vi möts på barrikaderna !

 

Här nedan är en länk till Sametingets webbplats:                                                                                           http://www.sametinget.no/Om-Sametinget/Bakgrunn/Sametinget-25-aar

 

Och mitt eget anförande med videoklipp direkt från talarstolen:                    http://tv.samediggi.no/bruker/pages/?bid=1&clipid=31&sid=152