Sture Nilsson in memoriam

Sametingets förre ålderspresident Sture Nilsson har lämnat vår jordiska gemenskap. Torsdagen den 7 augusti följdes Sture till den sista vilan i Trons kapell i Ubmeje- Umeå. Sture var livligt engagerad i samiska rättighetsfrågor för samiska organisationer. När väl Sametinget skulle etableras och genomföra sitt första val uppmanade Sture sina vänner och bekanta att anmäla sig till röstlängden. Sture själv valde att delta för sitt parti Skogssamerna och blev invald. I kraft av sin ålder blev Sture den första ålderspresidenten för det folkvalda organet; Sametingets plenum.

Sture skrev ochså den första motionen och var en flitig debattör och ofta uppe i talarstolen.

Stures engagemang gjorde han påstridig för att försvara den samiska rätten, men alltid flexibel och samarbetsvillig gentemot andra samer och samiska parlamentariker. Sture var gift med sin kärlek i livet i nästan 60 år och sitt stöd i med och motgång, hustrun Aina som bor kvar i Umeå.

Som Sametingets ordförande framförde jag en sista hälsning till Sture från Sametingets kansli med dess personal, och från den politiska delen med kolleger och vänner.

 

Tack Sture.                                                                                                                       /Stefan Mikaelsson

 

Länk till minnesord av Lars Thomasson:  http://www.vk.se/1243419/sture-nilsson-umea