Sametinget i Kárášjohka den 15 oktober 2013

Vid öppnandet av Sametingets 7e mandatperiod deltog Sametingets ordförande Stefan Mikaelsson och blev en av fem som framförde hälsningar till det nyvalda Sametinget och parlamentarikerna. De övriga som anförde tal i talarstolen var: Sametingets plenumsleder Jarle Jonassen, H.M. Kung Harald V, Stortingspresident Olemic Thommessen, Klemetti Näkkäläjärvi Sametinget.

Se det högtidliga öppnandet av Sametinget på denna länk:                  http://www.nrk.no/sapmi/folg-apningen-av-sametinget-pa-nrk1-1.11297882

Nedan är Stefan Mikaelssons tal i sin helhet:

HÄLSNINGSANFÖRANDE 15.10.2013 AV SAMETINGETS ORDFÖRANDE STEFAN MIKAELSSON, VID SAMETINGETS ÖPPNANDE I KÁRÁSJOHKA.                       

Buorre beaive Sámediggeájrrasa, guosse ja gieres gulldaliddje!

Muv nammal Stefan Mikaelsson ja lev Sámedigge åvddåulmusj. 

Ers Kungliga Högheter, Excellenser, Ambassadörer,Mina Damer & Herrar, Bröder & Systrar.

På vägnar av Sametinget på svensk sida av Sápmi ber jag att få gratulera det nyvalda Sámediggi och alla invalda ledamöter till en ny mandatperiod. Förändringens och förstörelsens vind blåser över Sápmi som hotar vår kulturs fortlevnad och vår överlevnad som ett folk i fyra länder. Den enda legitima företrädaren för det samiska folket, är de fyra Sametingena. I Sápmi är det vi som är folket & endast tillsammans kan vi motarbeta den mest dominerande kraften som nu intensifierar sitt förödande inflytande i Sápmi & Arktis. Nämligen den fria rörligheten av varor, tjänster och kapital. Detta är nämligen det som de som bor inom unionens gränser mest lagt märke till sedan medlemskapet i Unionen. Några influenser av fria rörligheter av Mänskliga Rättigheter syns däremot inte utan lyser med sin frånvaro. Republiken Finland och Konungadömet Sverige (medlemmar av Europeiska Unionen) har inte följt Norges goda exempel & modell och ratificerat ILO-konvention no 169. Den största tillgången här i Arktis är den mänskliga dimensionen, passionen och kompetensen. Och precis som det är synliggjort här i Sametingsbyggnanden så är det vi urfolk som bidrar med mångfalden i de dominerande samhällen vars ekonomi är baserad på evig tillväxt. I brist på framåtsyftande lösningar från den Europeiska demokratin, så är det som återstår för de 4 olika Sametingen, ett gemensamt agerande för en bestående lösning för möjligheter till vår kulturs utövande och vårt folks överlevnad. Sametingena i fyra olika länder måste intensifiera lobbying & nätverksbyggande. Såväl i regeringskanslierna i de olika huvudstäderna som i Bryssel. Men vi måste också förbättra vårt gemensamma arbete i Samisk Parlamentarisk Råd. Rikenas gränser får inte bryta vårt folks gemenskap men samtidigt måste vi samiska parlamentariker se till att vi själva bedriver en progressiv utveckling av den samiska parlamentarismen. I den svenska Regeringsformen är Samerna erkända som ett folk. Inte därmed mer värt än andra folk, men inte heller mindre. Och den uppkommande 4e Parlamentariker-konferensen som sker på svensk sida av Sápmi nästa år, ger oss bättre möjligheter att med folkrätten gemensamt välja att försvara vår rätt till land & vatten. Det Samiska folket är oupplösligen en del av kulturen, naturen och mänskligheten. Med dessa hälsningar från Sametinget på svensk sida tillönskas Sámediggi framgångsrika förhandlingar & progressiva beslut.

Ollu Gijtu. //Stefan Mikaelsson.