Plenum & Öppnande av 6e mandatperioden i Jåhkåmåhkke.

Sametingets nyvalda ledamöter församlades i Jåhkåmåhkke redan under söndagen den 25 augusti. Själva konstitueringen av plenum skulle äga rum under tisdagen den 27 med förberedande dagar måndagen den 26 med öppnande av plenum, upprop av ledamöter och val av tillfällig valberedning.

Den tillfälliga valberedningen kom att bestå av en ledamot från varje parti och jobbade effektivt så att när väl valärendena kom upp under plenums sammanträde var det bara att besluta i ärendena.

Under denna länk hittar man en filmupptagning från tisdagens plenumsförhandlingar: Klicka här

§ 4 TILLFÄLLIGA VALBEREDNINGEN
Josefina Lundgren Skerk, ordförande
Britt Sparrock
Christina Åhrén
Lars Wilhelm Svonni
Johan Skogsfeldt
Marie Persson
Lars Paul Kroik
Per Mikael Utsi

Stefan§ 5 VAL AV SAMETINGETS ORDFÖRANDE
Stefan Mikaelsson utsågs.

Guovssonásti deltog inte i beslutet.

§6 VAL AV PRESIDIUM
Per-Olof Nutti, 1e vice ordförande
Mona Persson, 2e vice ordförande
Lars Wilhelm Svonni, 3e vice ordförande

§ 7 VAL AV STYRELSE
Håkan Jonsson med ersättare Oscar Sedholm
Josefina Lundgren Skerk med ersättare Sofia Mörtlund
Lars Jonas Johansson med ersättare Lars-Paul Kroik
Ol-Johán Sikku med ersättare Christina Åhrén
Jan Rannerud med ersättare Katarina Sevä
Ingrid Inga med ersättare Britt Sparrock
Marita Stinnerbom med ersättare Per Mikael Utsi

Håkan Jonsson8 VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE
Håkan Jonsson utsågs.

SáR lämnar röstförklaring och deltar inte i beslutet.
Guovssonásti deltar inte i beslutet.
Vuovdega deltar inte i beslutet.

§ 9 VAL AV SAMISK PARLAMENTARISK RÅD
Håkan Jonsson med ersättare Oscar Sedholm
Veronika Håkansson med ersättare Karin Mannela
Josefina Lundgren Skerk med ersättare Sofia Mörtlund
Ol-Johán Sikku med ersättare Tua Rydberg
Per-Olof Nutti med ersättare Ingrid Inga
Jan Rannerud med ersättare Katarina Sevä
Per Mikael Utsi med ersättare Marita Stinnerbom

§10 VAL AV STYRELSE TILL SAMISK PARLAMENTARISK RÅD
Håkan Jonsson med ersättare Veronika Håkansson
Ingrid Inga med ersättare Per-Olof Nutti

§11 VAL AV NÄRINGSNÄMND
Ol-Johán Sikku med ersättare Per-Erik Jonasson
Sofia Mörtlund med ersättare Lars-Paul Kroik
Oscar Sedholm med ersättare Hilding Andersson
Britt Sparrock med ersättare Pauljus Kuoljok
Bertil Unga med ersättare Inger Baer Omma.

Till ordförande utsågs Ol-Johán Sikku.

§12 VAL AV RENNÄRINGSNÄMND
Per-Jonas Parffa med ersättare Jörgen Stenberg
Lars Jonas Johansson med ersättare Lars-Paul Kroik
Anders Kråik med ersättare Sten Välitalo
Johan Skogsfeldt med ersättare Michael Eriksson
Torkel Stinnerbom med ersättare Matti Berg.

Den tillfälliga valberedningen föreslog enhälligt Torkel Stinnerbom till ordförande. Lars Wilhelm Svonni föreslår Anders Kråik som motförslag.

Nämnden väljs i enlighet med den tillfälliga Valberedningens förslag. Sluten omröstning begärs under val av ordförande.

Torkel Stinnerbom väljs till ordförande med 16 röster mot 15 röster för Anders Kråik.

§13 VAL AV SPRÅKNÄMND
Kristina Nordling med ersättare David Kroik
Jan-Åke Olofsson med ersättare Niklas Sarri
Josefina Lundgren Skerk med ersättare Karin Mannela
Åsa Blind med ersättare Per-Olof Nutti
Anne Madeleine Kuhmunen med ersättare Fia Kaddik

Till ordförande utsågs Josefina Lundgren Skerk

§ 14 FYLLNADSVAL -LEDAMOT I NÄMNDEN FÖR SAMESKOLSTYRELSEN
Lars-Anders Baer valdes.

§ 15 UTTALANDE OM GRUVBRYTNING.
Plenum antog följande uttalande enhälligt: ”Med anledning av de pågående gruvexploateringarna i hela Sápmi, däribland den påbörjade provbrytningen i Gállok/Kallak i Jokkmokk samt gruvplanerna i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby, som utgör uppenbara brott mot de mänskliga rättigheterna och samernas rätt som urfolk att bestämma över sin kultur, sitt land och sin livsmiljö, kräver Sametinget”:
Klicka och läsa hela uttalandet

§ 16 VAL AV VALBEREDNING.
Oscar Sedholm med ersättare Karin Mannela
Anders Kråik med ersättare Veronika Håkansson
Paulus Kuoljok med ersättare Matti Berg
Johan Skogsfeldt med ersättare Katarina Sevä
Per Mikael Utsi med ersättare Marita Stinnerbom
Christina Åhrén med ersättare Tua Rydberg

Christina Åhrén utsågs till ordförande.

Observera att alla val utom ett gjordes utan motförslag och utan votering. Och 2 extra ärenden togs upp på föredragningslista, dvs ”uttalande om gruvor” och ”val av valberedning”.

Och under denna länk hittar man öppningsceremonin från onsdagens högtidliga öppnande: Klicka här

Välj denna artikel ”KUNGEN HAR ANLÄNT – SAMETINGETS INVIGNING HAR INLETTS”. Angiven tid för det inslag som finns med rörliga bilder är 2 h 34 min (dvs 2 timmar och 34 minuter)

Tider på filmklippet.
00.00.00    HM Konungen anländer till stuorra lávvun i sällskap av Sametingets
ordförande Stefan Mikaelsson, Styrelsens ordförande Håkan Jonsson
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson med flera
00.00.50    Kungssången
00.01.50    Sámi Soga Lávlla
00.07.00    Birger Nilsson Valnämndens ordförande
00.13.00    Upprop av ledamöterna
00.18.00    Apmut Ivar Kuoljok
00.21.50    Stefan Mikaelsson Sametingets ordförande
00.26.40    Jovna Zacharias Dunfjell
00.30.50    Håkan Jonsson Styrelsens ordförande
00.31.00    Inga Elisa
00.39.40    Eskil Erlandsson Landsbygdsminister
00.47.30    Ulf Holm, 2e vice talman
00.50.30    Ewa Björling Handelsminister
00.56.00    Klemmetti Näkkäläjärvi Sametinget på finsk sida
01.02.40    Jarle Jonassen Sametinget på norsk sida
01.07.20    Valentina Sovkina Sametinget på rysk sida
01.19.50    Lars Emil Johansen
01.24.50    Gerald Thomson Australian Embassy in sthlm
01.29.30    Kenneth McCartney Canadian Embassy in shlm
01.34.00    Anna-Greta Kvickström Jokkmokks Kommun
01.38.00    Katarina Rimpi
01.42.50    Patrick Lundgren Samernas Riksförbund
01.44.50    Per Jonas Partapuoli Sami Nuorra
01.48.40    Per Stefan Labba Samernas Utbildningscentrum
01.52.00    Mariann Nutti Sameslöjdsstiftelsen
01.55.30    Björn Hedlund Sameskolstyrelsen
01.58.00    Kjell-Åke Aronsson Ajtte
02.05.50    Lars Thomasson öppnar mandatperioden
02.11.00    Katarina Barruk