Uttalande av Sametingets presidium

Uttalande med anledning av…
…händelseutvecklingen i samband med gruvprospektering i Gállok/Kallok i Jokkmokks kommun.