URFOLKENS DAG

SverigeKonungariket Sverige är ett avlångt land där Treriksröset är den nordligaste punkten och Smygehuk den sydligaste punkten. Där emellan är det ca 2 100 km, lite längre än ett stenkast.
Högsta punkten hittar man på Kebnekajse som erbjuder en utsikt från 2 104 m.
Lägsta punkten är 2,14 m under havsytan och hittas i Nosabyviken utanför Kristianstad.

I Sverige pratas många språk och man möter många olika kulturer. Det finns 5 nationella minoriteter och en gissning är att 10 % av befolkning tillhör någon av dessa.
1999 beslutade Sveriges riksdag, mot bakgrund av Europarådets konvention, att Sveriges nationella minoriteter är Samer, Sverigefinnar, Tornedalingar, Judar och Romer.
För de nationella minoriteterna har vi (Sverige) ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Språken som avses är: samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib. Dessutom ska möjlighet finnas för att behålla och utveckla kulturen. Barnen har en självklar plats och ska få använda sitt språk och skapa sig en kulturell identitet. Mer om nationella minoriteter kan du läsa på minoritet.se.

Förutom att Sverige har nationella minoriteter har Sverige också ett URFOLK eller URSPRUNGSFOLK. Ett urfolk är en folkgrupp som levt och bott på ett område långt innan andra folkgrupper kommer till området. De har ett eget språk, egen kultur och egna traditioner.
SAMERNA är Sveriges och Europas enda urfolk och uppfyller ILO:s konvention nr 169 definition av urspungsbefolkning. 1977 erkände riksdagen samerna som ursprungsfolk vilket innebär att Sverige har folkrättsliga åtaganden att tillförsäkra fler rättigheter till samerna än till andra minoriteter. Från och med 2011 finns också samerna inskrivna i grundlagen som ett folk. Det innebär att vi i Sverige har två folk – Svenska och SAMER.
Tyvärr har inte riksdagen ratificerat ILO:s konvention nr 169 än…

FNURFOLKENS DAG – 9 augusti
Ursprungsfolkens dag infördes av Fn:s generalförsamling 1994 för att informera om och skydda urfolkens rättigheter. FN:s permanenta forum för frågor gällande ursprungsfolken uppskattar att det finns omkring 370 miljoner människor som tillhör gruppen ursprungsfolk.

Av många anledningar är det är viktigt att uppmärksamma den 9 augusti. Kunskapen om oss SAMER är tyvärr allt för ofta minimal. SAMER finns över hela vårt avlånga land och vi finns och lever i det dagliga samhället. De SAMER som lever av de traditionella näringarna arbetar i uppförsbacke och motvind. Det är svårt för utomstående att förstå deras livssituation i full utsträckning. Med ökad kunskap om att vi SAMER finns, om vår kultur och om den traditionella näringen skulle förstålsen öka och konkreta förhandlingar kunna genomföras på en jämlik nivå.
Urfolkens dag är ett av många tillfällen då vi kan synas som Sveriges urfolk.

Syns vi inte, så finns vi inte!