Bort flögo sommarens rosiga dagar & sissi fick leva förunderligt nog …

Sensommarens dagar har nu ankommit våra breddgrader. Fortfarande har vi möjlighet att njuta av hyfsat varma dagar och långa ljusa nätter. Och precis som rubriken anger flyger sommarens rosiga dagar fort förbi. Men alldeles för många renkalvar försvinner på grund av det obalanserade rovdjurstrycket. Men fort har hösten anlänt och om en månad är björnjakten i full gång. Just i dagarna har förresten Länsstyrelsen i Norrbottens län tagit beslut om tilldelningen, dvs antalet björnar som det inom tillåten jakttid och på tillåtet område är möjligt att jaga & skjuta. Se följande länk till NSD:

http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=7765626

Beslutet verkar ha fattas utan de som tar den största enskilda kostnaden för björnarnas framfart, nämligen enskilda samiska renägare, fått vara delaktiga i beslutsfattandet. Inte heller har legitima företrädare för det samiska folket i egenskap av kollektiv rättighetsbärare för renskötselrätten fått någon möjlighet till fritt och informerat förhandssamtycke. (Free, prior & informed conscent).

Denna gången fattade den politiska representanten med det yttersta ansvaret (Landshövdingen) rätt beslut. Det som är oroväckande är attityden från Länsstyrelsens personal som överhuvudtaget inte tog någon som helst hänsyn till det samiska folket. Att detta sett i skenet av utvecklandet av internationella mänskliga rättighetsinstrument samt ett ökat åtagande från Sveriges sida sett i förhållandet till det internationella samfundet kan fortgå skapar en mängd frågetecken.

När skall Sverige börja implementera Mänskliga Rättighetsinstrument så att den samiska rätten blir respekterad och erhåller ett lagligt skydd? Idag verkar det som att det godtycke som det dominerade svenska samhället har haft sedan åtminstone 1919 (då första konventionen för gränsöverskridande renskötsel mellan Norge – Sverige fastställdes av nationalstaterna) fortsätter än idag.

Idag har vi samer tillräckligt med kunskap om vårt eget bästa och ett legitim församling som uppfyller alla krav på demokratiska processer och som dessutom borde få styra över beslutsfattandet som påverkar den samiska kulturen i så hög grad. Vad händer den dag då Landshövdingen till sist tvekar och väljer att lyssna på de gamla idéer & attityder som fortfarande verkar finnas inneboende hos Länsstyrelsen?                                                              En av de MR-instrument som antagits av FN.s generalförsamling är urfolksdeklarationen (UNDRIP). Nedan anges 2 artiklar som kan anses som direkt applicerbara i detta fall:

UN Declaration of the Rights of Indigenous Peoples:                                                                    Article 18                                                                                                                                                                        Indigenous peoples have the right to participate in decision-making in matters which would affect their rights, through representatives chosen by themselves in accordance with their own procedures, as well as to maintain and develop their own indigenous decision-making institutions.

Article 19                                                                                                                                                                         States shall consult and cooperate in good faith with the indigenous peoples concerned through their own representative institutions in order to obtain their free, prior and informed consent before adopting and implementing legislative or administrative measures that may affect them.

Tyvärr verkar det som om Sveriges förhållningssätt till Mänskliga Rättigheter i gången tid och än i denna dag verkar vara den förhärskande bland etablissemanget. Sametinget måste använda folkrätten och gå via det internationella samfundets olika kanaler för att kunna ändra nuvarande ordning. Annars kommer inte systemfelet ändras till att involvera det samiska folket i beslutsfattande på bland annat principen av fritt & informerat förhandssamtycke och ytterst självstyre.  

//Stefan Mikaelsson.