Solsken & fågelsång, det är samelandet

Äntligen har valdagen passerats. Nu får vi vänta några dagar innan Länsstyrelsen ens påbörjar en sammanräkning av avgivna röster. Hur valet än utfaller så kan jag bara hoppas på ett ökat deltagande i valet räknat i procent. Dels blir legitimiteten större och dels blir de ledamöter som utses utsedda på ett sätt som bättre återspeglar väljarkårens bild av det politiska läget. Och visst har mycket förändras jämfört med 1993. Då manifesterade samer och de nyvalda ledamöterna oviljan mot regeringens & riksdagens beslut samt agerande i den fria småviltjakten ovan odlingsgränsen. Hungerstrejk, vägblockader och det som närmast kan kallas för civil olydnad.

Idag upprörs många väljare av extraktion av naturresurser som drabbar olika delar av sápmi på ett hårt sätt.

Det som vi kan anta är att inget kommer av sig självt och att Sametinget måste agera för att förhindra att utvecklingen från 1993 upprepar sig. Vi kan bara invänta att valresultatet sammanställs och väljarkårens vilja redovisas. Kommer partier som utsåg det politiska ledarskapet av Sametinget i gången tid att erhålla förnyat förtroende ?. Eller kommer nya konstellationer och nya försök att göras med förändrad attityd & förhållningssätt till Sveriges regering & riksdag ?

Oavsett hur det hela avlöper så er vi att få tacka Er trogna besökare på vår webbplats, och även Ni som mer sällan surfat in. Vad vore vi utan Era besök ? Samtidigt har vi fått uppmuntran och kunnat anstränga oss lite extra.

Väl mött vid valvakan den 28 maj på nätet eller runt om i sverige.Fågelsång

//Stefan M.

PS. Tanabreddens ungdom har en låt med text ”Solsken och fågelsång, det är samelandet” och det är bra mycket bättre än fanatismen som manifesteras i ishockey-VM. Ds.