Rösträkning & valvaka … uppdaterad 21 maj

Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar för att räkna röster, göra mandatfördelning samt utse ledamöter och ersättare. Arbetet startar den 27 maj och valresultatet beräknas vara klart den 28 maj.

http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/manniska-och-samhalle/val/Pages/valet-till-sametinget.aspx

Enligt uppgift var det 1397 röstande i vallokal år 2005, 1718 st i vallokal år 2009 och 1704 röstande i vallokal detta året (2013).

Erhållna brevröster tom fredag 17 maj var 2152 st samt röster i vallokal 1704 st ger 3856 vilket är ca 48 % av de 8322 röstberättigade. Återstår brevröster postade fredag 17.5 -lördag 18 -söndag 19. Sammanräkning börjar på Länsstyrelsen i Luleå den 27 maj, beräknas vara klart den 28 maj.

2009 kom det in 648 röster första måndagen efter valdagen, första tisdagen kom det in 266 och första onsdagen 4 st.

Om man använder de kända faktorerna dvs redan inkomna brevrösterna per fredag den 17 maj (2152 st) samt röster i vallokal (1704 st) och uppskattningsvis beräknar att de inkomna brevrösterna på måndag den 20 och tisdag den 21 maj blir samma som vid förra valet får man följande siffror:

siffor2152 + 1704 + 648 + 266 så blir det totalt 4770. Det motsvarar cirka 57,93 % av alla röstberättigade väljarna dvs 8 322 stycken. Låt oss således hoppas på ett högre antal inkomna brevröster idag och imorgon jämfört med samma dagar efter valdagen 2009.

Valvaka anordnas av Sametingsvalet.se enligt följande: (informationen upphittades på sametingsvalet.se på Facebook)

”Boka in 28 maj i Luleå och Kulturens hus. Sameradion sänder valvaka därifrån direkt i P2 kl 20-22. Politiker och väljare diskuterar valresultatet. OCH Lovisa Negga uppträder LIVE!

Välkommen dit! Missa inte!! ”

Uppdatering 21 maj:

Inkomna brevröster mån 20 maj 483 st, tis 21 maj 310 st.                                                    2152 + 1704 + 483 + 310 så blir det totalt 4649. Det ger ett valdeltagande på cirka 55,86 %. Uppgifterna erhölls i muntlig form och slutlig & korrekt fastställelse kan göras först när det skriftliga materialet är tillgängligt. Det är dock inte troligt att några nya brevröster kommer att godkännas annat än då poststämpeln är med rätt datum.