Valdebatt i Helsingborg 12 maj

För första gången i världshistorien arrangerade en kommun och stad en valdebatt för oss samer.
Stor eloge till Helsingborgs stad och Irene Grahn!
Helsingborgs stad visade sig från sin bästa sida med strålande solsken, ett gnistrande Öresund och en blomstrande natur. På radion talade man om ett Sverige med tre årstider. Vinter i norr, Vår i mellan Sverige och sommar i Söder. Vi lever verkligen i ett fantastiskt land.

Debatt hbg 12 majKlockan 10.00 slog dörrarna på Dunkers Kultur hus upp. 8 samiska politiker var på plats och representerade 6 av de 9 Sametingspartierna. Saknades gjorde Guovssonást som fått förhinder. Dessutom saknades 2 partier, Samerna och Vi Samer, som inte ens haft vett att höra av sig och tacka nej.

Debatten startade 11.02 med välkomsttal av Irene Grahn som var arrangör och företrädde kommunen. Samer i Syd som i år firar 10 år fanns också på plats och vi hälsades välkommen till Skåne av föreningens hedersmedlem, Majvor Massa Eriksson. Efter detta var det dags för den samiska nationalsången. Klockspel nat.sång 6 feb 2013 Hbg. Denna gång till musik från Helsingborgs Rådhus klockspel. Ungdomarna på plats hade delat ut texten till alla ca 45 närvarande. Det vara bara att välja vilket språk man vill sjunga på… Nord-, Lule-, Sydsamiska, Svenska eller Engelska.

JA-NEJ-SkyltTidsschemat hölls och prick klockan 11.20 ställde moderatorn, Arne Jonsson, den första Ja och Nej frågan.
Är ni stolta samer? Ett rungande JA! blev svaret! Kändes som ett mycket bra svar speciellt med tanka på att vid en debatt för 4 år sedan var det endast ett parti av 9 som svarade JA på den frågan. Nästa fråga var om det verkligen behövs 9 partier i Sametingsvalet… Här var svaren lite olika. Några ansåg att det behövs med tanke på demokratin och några ansåg att det inte behövs av den anledningen att partierna ligger ideologiskt nära varandra… Svårast blir nog att få något parti att lägga ner…
Efter den snabba starten var det dags för partierna att presentera sig. Samtliga partier gjorde detta utifrån sitt valprogram, vilket är bra. Det kan annars bli dubbla budskap…

Två annorlunda inslag i debatten fanns…
1. Partierna fick göra förtydligande av en text i sitt valprogram. Betyget för den uppgiften var tveksamt godkänt. Det var några partier som inte riktigt svarade på frågan… Men det är väl en del av politiken att svara med det man själv vill lyfta fram.
2. Partierna hade fått en fråga mailad till sig och skulle redogöra för detta under 1 min. Betyget för den här uppgiften blev klart bättre. Men även här fanns det de som svarade på något annat eller så hann de på sina 60 sekunder inte komma till svar och punkt.
Moderatorn var stentuff, ingen övertid beviljades.

De flesta av frågorna rörde samerna utanför Sápmi, vilket var mycket intressant. De flesta samiska debatter brukar annars gälla renar och rovdjur. Det fanns ett par frågor där renen ingick, men ingen, med betoning på ingen, fråga om rovdjur. Dock hade vi duktiga politiker som vävde in både renar och rovdjur i sina svar.

MG&LpSS HbgHär kommer några frågor från debatten som jag och Stefan inom kort kommer att lägga ut våra svar på:
* Vad menar ditt parti med ”alla samer”?
* Vad vill partiet göra för samer som bor utanför Sápmi?
* Vad kan vi som bor utanför Sápmi göra för att stärka Sametinget och det samiska samhället?
* Barnen är vår framtid säger alla. Vad vill ditt parti göra för de samiska barnen som lever utanför Sápmi?
* Hur ska Svenska försvaret och Samerna kunna samverka?
* Vad kommer Ni att göra för att Sametinget ska bli effektivare och komma till beslut så att varje plenum inte avslutas med en mängd bordlagda ärenden?
MG & LpSS företrädare utanför
Dunkers Kulturhus där den
Samiska flaggan vajade i vinden.

JA-skyltSlutligen kom frågan vi samer utanför Sápmi väntat på…
Kommer plenum under 2013-2017 att genomföras i Södra Sverige?
Klar majoritet för JA!!! Samtliga 8 politiker visade JA-skylten. Så nu vet vi vad vi har att se fram emot…

Stort TACK! till arrangören, moderatorn och alla andra som gjorde den samepolitika debatten till en mycket intressant och välarrangerad debatt.