Skillnad på politiker och politiker???

Både i min svenska och samiska uppfostran har jag fått lära mig att – Hälsa – Tacka – Respektera medmänniskor – och meddela förhinder när jag får en personlig inbjudan.

I går, 12 maj, genomfördes för första gången en samepolitisk valdebatt i Skåne. Det var också första gången som en av Sveriges 290 kommuner bjöd in och arrangerade en samisk debatt. Ingen deltagaravgift togs ut och det bjöds på fika med smörgåsar och lite annat smått och gott.
Eventuella kostnader för partierna var resa, mat och logi.

Debatt hbg 13 maj

Deltagare valdebatten Helsingborg: stående fr.v. Agneta Rimpi, Jan Rannerud, Lars-Paul Kroik, Kristina Nordling, sittande fr.v Johannes Marainen, Lars-Jonas Johansson, Helena Dådring och Eva Bergström

Samtliga 9 Sametingspartier var personligt inbjudan till debatten.
7 partier anmälde att de kommer att delta. 2 partier, Samerna och Vi samer, valde att inte höra av sig. Jag uppfattar och tolkar det på två sätt.
* 7 partier vet att det samiska folket finns i hela vårt avlånga land. 2 partier vet det inte.
* 7 partier visar ett engagemang och respekt mot både arrangören och väljarkåren. 2 partier gjorde det inte.

Att meddela förhinder är enligt mig en självklarhet. Motsatsen är nonchalans och respektlöshet.
Ett av de 7 anmälda partierna fick förhinder och meddelade detta. Inget konstigt med det. Förhinder kan man ha/få. MEN man hör av sig…

Till detta kan också skrivas att vid valdebatten i Stockholm sa samtliga partier att de självklart skulle delta vid debatten i Skåne.
Nåja, nu vet åtminstone jag vad deras löften är värda…

God uppfostran består av att man inte visar hur mycket man värderar sig själv
och hur litet man värderar andra // Jean Cocteau