Del 3 // Framtidens Sameting – Nätverk

Vision – Sametinget har ett organiserat nätverk som jag kan använda när jag vill återvända till mitt ursprung.

Story: Olle är 67 år och bor i en liten by söder om Nässjö. Olles farfar var renskötare, men tyvärr dog han i slutet av 1930-talet. Han efterlämnade fru och 4 barn, 2 pojkar och 2 flickor. Tanken var att Olles pappa och farbror skulle fortsatt med renskötseln, men av olika anledningar gjorde de inte det. När 2:a världskriget var slut flyttade Olles föräldrar till Stockholm. Olles fastrar gifte sig och flyttade till Luleå och Örebro. Kvar på gården blev då farbrorn och farmorn. I slutet av 1960-talet dog Olles farmor och kontakten mellan syskonen blev allt sämre. Olle minns att han på sin farmors begravning träffade släkten. Samtalstonen mellan de båda bröderna var allt utom hjärtlig. Olles farbror anklagade sin bror för att ha svikit sitt folk och att det även var på grund av honom som de varit tvungna att göra sig av med renarna och släktens renmärke.

Åren gick… I början av 1990-talet fick Olle ärva släktgården i Sápmi. Efter att ha stått tom i många år var gården i stort behov av renovering. Olle påbörjade projektet – från tanke till handling. Tyvärr var många av släktingarna döda, men de 6 kusinerna hittade Olle. De var utspridda över hela landet, så något naturligt band till Sápmi fanns inte. Olle tog kontakt med sina kusiner och berättade om sina planer för att renovera släktgården och erbjöd dem att efter renoveringen använda gården på tex semestrar. Alla såg detta som en möjlighet att återta sitt ursprung och stärka sin samiska identitet.
Steg ett blev att ansöka till Sametingets röstlängd och det visade sig vara ”enkelt” och alla kom med.

Problemen och tvisterna började när Olle skulle börja renovera den gård som stått tom och oanvänd under många år. Efter många år av tvister med både samer och rättsväsendet blev det klart för Olle och hans kusiner – De var inte välkomna till sitt ursprungsområde och de var inte välkomna att vistas på släktgården, vare sig den var renoverad eller ej. Olles släkt var ”fel” släkt och de hade lämnat sitt folk, sitt ursprung och fick nu betala för detta…

Olle finns inte i verkligheten, men liknande händelser finns. När vi politiker pratar om ”Alla samer” brukar jag funder på – Var kommer Olle in, tillhör även Olle ”Alla samer”???

MorfarMin vision: Sametinget har ett organiserat nätverk som jag kan använda när jag vill återvända till mitt ursprung.
Sametinget har certifierat och kvalitetssäkrat näringsverksamhet i nätverket. Jag kan under t.ex. semester bo och leva i mitt ursprung. Jag får möjlighet att lära mig mer om mitt ursprung, mitt språk och jag kan få uppleva de traditionella näringarna.
Sametingets nätverk är tryggt och jag känner mig välkommen trots att jag inte har ett eget nätverk eller släkt i Sápmi. Allt detta kan jag göra utan att känna mig ifrågasatt, kränkt eller inte önskvärd.
Det är också en vinn-vinn situation. De samiska näringsidkarna får en inkomst och jag får möjlighet att hitta tillbaka till mitt ursprung och stärka min identitet.

Detta är min vision. Inget märkvärdigt, och vi kan göra det till en verklighet…
Fler hade känt sig välkomna till sitt ursprung och blivit trygga i sin identitet. Vårt folk hade blivit starkare och vi hade blivit fler som kunnat påverka och förändra. Sametingets roll och betydelse hade blivit starkare och Sametinget hade blivit ett redskap som stärker hela det samiska folket.

Oavsett var i världen du befinner dig, oavsett samhällsklass och
etnisk tillhörighet, kan du få en publik att skratta genom att helt enkelt
gå upp på scenen… // Ted Kavanaugh