Helena Dådring

Foto Marie EHej!
Jag heter Helena Dådring och bor i Ljungbyhed. Jag tycker att det är viktigt att alla som vill får möjlighet att vara delaktiga i förändringsprocesser.

Buoris!
Muv namma le Helena Dådring ja årov Ljungbyhedan. Anáv le ájnas gájka oadtju máhttelisvuodav oassálasstet ”rievddadusprosessajda”

Jag är en stolt same som är född i Gällivare och hade min skolgång i Boden och Luleå. Jag lämnade Sápmi i slutet av 80-talet för att arbeta i Halmstad. Med kärlekens krafter, blev jag kvar och bor nu i Skåne på en gård med den käre maken, 2 barn, hundar, katter och hästar.
Mina rötter finns fortfarande i Gällivare kommun där vi har en stuga. I stugan i Storsaivis tillbringar familjen 6-10 veckor per år. Stora intressen för hela familjen är förutom fotboll och hockey, natur och fiske.
När jag lämnade Sápmi märkte jag hur mycket den samiska kulturen betydde för mig. Jag upptäckte att det fanns fler samer i samma situation, vilket ledde till att jag var med och bildade en samisk förening i södra Sverige. Men det räckte inte med det. Jag ville mer och därför engagerade jag mig i den samiska politiken.
Jag har under mandatperioden 2009-2013 bland annat varit Sametingsledamot och delar av mandatperioden även suttit som ledamot i Sametingets styrelse.

Mina tre viktigaste frågor är:

 • Ursprungsfolket samerna – Ett folk!
  Som ETT folk kan vi driva våra frågor och påverka det samhället.  Vi är olika och lever olika liv. Samer bor både utanför Sápmi och i Sápmi och en del är verksamma inom de samiska näringarna…Vi har olika förutsättningar och erfarenheter. Detta måste vi respektera, vi har alla ett lika värde.
  Maria 11 år säger ”Jag är fångad mellan två världar, den svenska och den samiska. När jag är i skolan vill jag vara som alla andra och då skäms jag för att jag är same”.
  Det är viktigt att vara trygg i sin identitet. Vi vill skapa förutsättningarna för att få vara trygg och våga visa att vi är samer. För att skapa förutsättningar måste kunskapen om samerna i det  svenska samhället öka. Vi vill sprida den kunskapen.
 • Hälsa och ohälsa
  Vi lever här och nu.  Våra barn, barnbarn, barnbarnsbarn ska
  fortsätta leva i framtiden.  Därför är hälsa och ohälsa så viktigt.
  Vi måste arbeta med hälsofrågor både utifrån ett nulägesperspektiv och från ett perspektiv där vi arbetar med förebyggande åtgärder för framtiden. Vi kan inte blunda längre.Sid 1
 • Exploatering, gruvdrift, vindkraft och vattenkraft.
  Vem äger marken och naturens resurser… Vem har rätt att besluta om att kommande generationer inte ska få tillgång till naturens tillgångar…
  Den samiska rätten som vilar på urminneshävd ska ofatta samerna som ett folk, såväl i ord som i handling. Exploatering måste ske med förstånd och utifrån ett perspektiv där framtidens generationer och de traditionella samiska näringarna är viktigare än ”snabba pengar”.

 
 

Valet är ditt!
Var med och påverka det samiska folkets framtid
~Rösta den 19 maj ~