Stefan Mikaelsson…

Stefan-Mikaelsson LK

 

… en fantastisk politiker och en person med en stark personlighet.

 

Bilderna har vuxit fram i dialog mellan Stefan och Lisa Kejonen.
Bilder: Lisa Kejonen | 1kej

Läs mer om skapandet och fotograferingen på Lisa Kejonens Bloggpost
Stefan-Mikaelsson 2 LK

 

 

 

 

 

Photography is more than a medium for factual communication of ideas. It is a creative art. // Ansel Adams

Samhället idag är inte vad det var igår. Läs inlägg ”Normal och normen…
Vi ser att normen förändras och anpassar oss efter förändringen. I samhället finns många idéer om hur någon ska vara. Det är lätt att sortera in någon under en etikett istället för att ta sig tid att lära känna personen. Alla är unika och det är just den mångfalden som är en rikedom både i Sápmi och resten av världen.

 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
Artikel 1:  Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 19: Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.