Brist på samiska författare och forskare

Det mesta av samernas historia skrivs av svenskar. Och i många fall är det svenskar som forskar om den samiska kulturen. Varför ???

Jag har inget bra svar på det, men det skulle kunna vara så att historien påverkar oss samer mer än vi tror…
SamesamrådEn titt i backspegeln:
På 1500-talet drev Svenska kyrkan ”jakt” mot det samiska folket. Med övergrepp och förtryck fick de samerna att lämna sina gamla religiösa traditioner. Det var början till att göra samerna till ett lätt byte för den Svenska staten.  Följden blev bland annat tvångsförflyttning och språkförbud. Med den kunskapen i ryggsäcken är samernas historia inget som vare sig Svenska staten eller Svenska kyrka är stolta över. Svenska staten har bett om ursäkt och Svenska kyrkan har idag påbörjat en försoningsprocess. Idag 2013 kan vi fortfarande se verkan av den ”jakt” som påbörjades på 1500-talet. Konflikter finns mellan samer på grund av tvångsförflyttningen. Språkförbudet som fanns ser vi effekten av  genom att flera generationer helt eller delvis saknar sitt språk. Dessutom är många samer otrygga i sin identitet och värdegrunden är som en gungande myr. Kort och gott känner man sig inte ”hemma” i det samiska samhället och inte heller i det svenska samhället. Kanske är det en av anledningarna till att samer inte tar för sig, visar framfötterna och slår näven i bordet och säger – Vi kan, Vi vill och Vi ska…

En titt i kristallkulan:
Svenska staten har bett om ursäkt, svenska kyrkan har påbörjat en försoningsprocess och en ny mandatperiod till Sametinget knackar på vår dörr… Det är dags att rikta blicken framåt och se möjligheter i stället för hinder.
* Skolans utbildningsmaterial ska skrivas av samer, Sveriges urfolk.
* Det är samerna som ska förmedla den samiska historien.
* Det är samer som ska förmedla nutiden – Hur lever samer idag…
* Det är samer som ska skriva om framtiden och utvecklingen för det samiska folket och det samiska samhället.

BöckerKunskapen bland samerna är stor. Det finns många som skulle kunna skriva t.ex. skollitteratur. Det finns också många som skulle kunna forska om samer, samiska näringar, samiska utvecklingsmöjligheter … MEN, tyvärr saknas allt för ofta möjligheter för de här personerna att inrikta sig på dessa arbetsuppgifter. Sametinget och vi Sametingspolitiker måste därför skapa förutsättningar, så att fler samer aktivt kan t.ex. forska eller skriva skollitteratur.

Kommande mandatperiod är viktig! Samerna har fått en ursäkt av staten, men vi har inte blivit kompenserade för att vi har blivit förtryckta eller för det kunskapsbortfall som finns. Vi måste synliggöras som ett stolt urfolk som är en tillgång för Sverige.
Efterfrågan och nyfikenheten hos det Svenska folket är stor och de finns en stor vilja att lära sig mer om Sveriges urfolk. Svenska folket vill veta och förstå.

Allt har en prislapp… Därför är det viktigt att vi tillsammans, kommande mandatperiod, arbetar för att medel finns för de som kan och har möjlighet att skriva utbildningsmaterial eller forska. Vi kan inte ta dessa medel från Sametingets befintliga medel. Vi måste verka för att Sametingets budget ökas och att även kulturrådet får utökad budget.

Tillsammans kan vi stärka vår identitet, vår status och samtidigt bidra till att både forskning och utbildning sker på ett korrekt sätt och ur ett samiskt perspektiv.