Händer i Stockholm – Över 700 personer…

Gruva-SM

Över 1 100 personer, om man räknar som Stefan i termer av renar, samlades i lördags för att visa sitt missnöje mot både gruvetableringen och regeringens mineralstrategi.

Flera organisationer deltog, vilket visar att den här frågan rör fler än Sveriges urfolk – Samerna.

 Vi är fler som tänker  ”framtid” och ser att:
Tillsammans kan vi få en förändring!

Och naturligtvis fanns både Landspartiet Svenska Samerna och Min Geaidnu på plats.
Stefan Mikaelsson höll ett tal som fick åhörarna att jubla.

Lyssna på Stefans tal…