Del 2 // Framtidens Sameting – Språk

Språk1”Vi inser att en stor del av ansvaret för framtiden ligger hos oss själva” – ur Sametingets värdegrund för språkpolitiken.

Vision – Återtagandet av det samiska språket och modersmålsundervisning.
Att återta ett förlorat och fråntaget språk kräver en stor portion motivation, bra utbildnings material och mycket bra handledare och mentorer. Sametinget kan rekommendera bra och pedagogiskt utbildningsmaterial och förmedla kontakter till bra handledare och mentorer. Via Sametingets nätverk kan man även komma i kontakt med aktuella utbildningar på olika nivåer. Hos Sametinget kan du också söka stipendium för att studera på hel- eller deltid.

Sametinget har mycket kunnig personal som är ett stöd både för dig som förälder och för barnens skola när det gäller modersmålsundervisningen i samiska. Skolor som har svårt att finna lärare kan via Sametinget få kontakt med lämpliga lärare. Sametinget förmedlar även kontakter till bra utbildningsinstanser som har distansutbildning på olika nivåer för elever i grundskolan.
Om problem uppstår, vad gäller modersmål, har Sametingets jurist möjlighet att ge dig som målsman stöd och råd. Juristen kan även företräda dig vid tvister mellan dig och skolan.

Samerna är Sveriges urfolk. Språket är en viktig grundpelare hos ett folk. Därför har Sametinget avsatt medel för att stärka det samiska språket.
Du kan ung som gammal vända dig till Sametinget – Vi finns för dig!

Detta är min vision. Inget märkvärdigt, och vi kan göra det till en verklighet…

Fler hade börjat använda språket i vardagen. Och i kommuner med många samisktalande hade det på affären varit naturligt att texter och erbjudande var skrivna på samiska. Samiskan hade blivit ett levande språk.

Språk är makt, liv och kulturens instrument,
dominansens och befrielsens instrument. // Angela Carter