30 dagar kvar…

Rostkort
Nedräkningen har börjat!

Idag – 19 april – är det 30 dagar kvar tills det är dags att lämna ”sofflocket” och gå och rösta.

Din röst är viktig!!!

Demokrati och rösträtt
Vad är demokrati? Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder folkstyre. Den grekiska demokratin som tillämpades i Aten 400 år före Kristus var vad man kan kallade direkt demokrati. Folket samlades på en kulle och diskuterade de beslut som skulle fattas. Då fanns inga valda politiker som fattade besluten åt en.
Idag innebär demokrati att styret flyttats från folkets direkta räckvidd. Man kan med ett visst fog undra om folkstyre är den korrekta benämningen… Andelen “soffliggare” (de som väljer att inte rösta) blir allt större i Sverige.
Vi röstar fram de folkvalda var 4:e år. Det är en demokratisk rättighet att rösta. Väljer man att gå och rösta har man åtminstone någon möjlighet att påverka inriktningen för hur det samiska samhället ska utvecklas. Om man väljer att inte rösta nyttjar man inte sin demokratiska rättighet och man är inte med och påverkar utvecklingen.

cropped-cropped-Sidhuvud-SH-2.jpg

Vallokal
Vallokaler finns på ett antal orter i Sverige. Som väljare kan rösta i vilken vallokal som helst på valdagen. I vallokalen finns valkuvert och valsedlar. Vallokalerna ska ha öppet för röstning kl. 8-20.
Ta med legitimation, röstkort och ytterkuvert.

Brevrösta/Poströsta
För att brevrösta behöver väljaren även två vittnen. Dessa personer ska vara över 18 år och får inte vara väljarens make/maka eller väljarens barn.
1. Väljaren gör i ordning sin röst genom att lägga ner en valsedel i ett valkuvert.
2. Valkuvertet ska sedan i vittnenas närvaro läggas ner i röstkortet/ytterkuvertet, som klistras igen. Därefter ska väljaren och vittnena fylla i uppgifterna utanpå röstkortet/ytterkuvertet.
3. Väljaren ska stoppa röstkortet/ytterkuvertet i ett särskilt omslagskuvert, klistra igen omslagskuvertet och till sist posta brevrösten senast valdagen, dvs. söndagen den 19 maj 2013. Adressen till Länsstyrelsen i Norrbottens län står förtryckt på omslagskuvertet och portot är betalt.